Châu Âu
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Đối tác quốc tế  >   Châu Âu
Đại học Vrije

Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác: 19/8/1999 và ký lại vào 27/11/2008
Đại học Vrije thành thành lập năm 1834. Đại học Vrije có 8 khoa trực thuộc gồm: Khoa Luật, Khoa Kinh tế Chính trị và Khoa học Xã hội, Khoa Tâm lý và Khoa học Giáo dục, Khoa Văn và Triết học, Khoa Kỹ thuật Sinh học, Khoa Y Dược. Trường có gần 6000 cán bộ.
Website: http://www.vub.ac.be

 Ban Quan hệ Quốc tế - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :