Châu Âu
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Đối tác quốc tế  >   Châu Âu
Đại học Khoa học Ứng dụng Fachhoschule Stralsund

Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác: 3/10/2002
Đại học Khoa học Ứng dụng Fachhoschule Stralsund thành lập năm 1991, gồm có 3 trường thành viên: Trường Kỹ thuật điện và Khoa học Máy tính, Trường Thương mại và Trường Kỹ thuật Cơ khí. Các nghiên cứu của Trường tập trung vào các vấn đề kỹ thuật mang tính liên ngành như: sử dụng nguồn năng lượng, công nghệ hyđrô thay thế.
Website: http://www.fh-stralsund.de

 Ban Quan hệ Quốc tế - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :