Châu Mỹ
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Đối tác quốc tế  >   Châu Mỹ
Đại học Chicago

Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác: 8/3/2011
Đại học Chicago là trường đại học tư và nghiên cứu hàng đầu của Mỹ, được thành lập năm 1890 bởi Hiệp hội Giáo dục Baptist Mỹ và Vua dầu lửa John D. Rockefeller. Rockefeller cho rằng việc tài trợ để thành lập Đại học Chicago là đầu tư lớn nhất trong đời ông. Từ những ngày đầu thành lập, Đại học Chicago được xây dựng theo mô hình: một đại học nghiên cứu hiện đại, kết hợp giữa trường đại học đào tạo bậc đại học mang phong cách Anh và viện nghiên cứu sau đại học mang phong cách Đức.
Đại học Chicago đào tạo cả bậc đại học và sau đại học. Đối với bậc đại học, Đại học Chicago đào tạo 50 ngành và 29 chuyên ngành.
Thế mạnh của Đại học Chicago là nghiên cứu. Đại học Chicago có sáu trường đào tạo sau đại học, bao gồm: Trường Thần học – Tôn giáo, Trường Kinh doanh, Trường Luật, Trường Y, Trường Nghiên cứu chính sách công và Trường Quản lý các dịch vụ xã hội.
Đại học Chicago hiện có 5.134 sinh viên đại học, 10.492 học viên sau đại học; 2.211 cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu khoa học.
Website: www.uchicago.edu

 Ban Quan hệ Quốc tế - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :