Châu Đại dương
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Đối tác quốc tế  >   Châu Đại dương
Đại học Công nghệ Auckland

Đại học Công nghệ Auckland  là ĐH trẻ nhất nhưng phát triển nhanh nhất của New Zealand, tiền thân là một học viện công nghệ và được năng cấp thành Đại học công nghệ vào năm 2000. AUT mang tầm vóc quốc tế với sự sáng tạo, đổi mới, học bổng, nghiên cứu, và xuất sắc trong công tác giảng dạy.
Website: http://www.auckland.ac.nz/uoa/

 Ban Quan hệ Quốc tế - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :