HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
DANH SÁCH VĂN BẢN HỢP TÁC QUỐC TẾ KÝ KẾT NĂM 2020

 

STT

TÊN HỘI THẢO

TITLE

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ORGANIZATION

 

Tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý IV và năm 2019

Seminar "Announcing the macro economic report of Vietnam in the fourth quarter and the whole of 2019"

16/01/2020

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

 

Hội thảo tập huấn về đổi mới hoạt động giảng dạy

Training Worshop on Teaching innovation

17-21/02/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

HT "An ninh lương thực và bảo trợ xã hội cho đối tượng dễ bị tổn thương ở khu vực hạ lưu sông Mê Công"

Worshop on Food Security and Social protection for vulnerable groups in lower Mekong region"

26/02/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

Diễn đàn khoa học quốc tế "Trường học ngày mai-công dân tương lai"

Symposium on "Tomorrow schools, Future Citizens"

30-31/3/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

Hội thảo "Giáo dục tại các nước đang phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số"

Worshop on "Education in developing countries in the context of digital transformation"

18-19/4/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

Hội thảo "Lãnh đạo và quản lý trong thời đại chuyển đổi số"

Worshop on "Leadership and Management in the context of digital transformation"

22/5/2020

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 

Hội nghị quốc tế lần thứ 18 về Các phương pháp tự động kiểm chứng và phân tích hệ thống

The 18th Internatonal Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis

19-23/10/2020

Trường Đại học Công nghệ

VNU University of Engineering and Technology

 

Diễn đàn quốc tế Franconomics Doanh nghiệp-Đại học-Địa phương "Từ khởi nghiệp tới khỏi nghiệp thông minh"

International Forum "From start-up to smart-up"

22-23/10/2020

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 

Hội thảo "Du lịch thông minh: hướng tới sự phát triển bền vững và hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường"

Worshop on "Smart Tourism: Toward to the Sustainable Development, a Harmony of Economy, Cuture and Development"

23/10/2020

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 

Hội thảo "Các xu hướng mới trong đánh giá và đảm bảo chất lượng GD"

Worshop on "New trends in Educational Assessment and Quality Assurance"

24-25/10/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

HT "Công nghệ và quản lý xanh 2020"

International Forum "Green Techonology and Management"

22/10/2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

 

Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương IEEE lần thứ 16 về mạch và hệ thống

The 16th IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and System

26-30/10/2020

Trường Đại học Công nghệ

VNU University of Engineering and Technology

 

Hội nghị quốc tế lần thứ 13 "Ứng dụng CNTT trong Nông nghiệp khu vực châu Á-TBD"

The 13th International Confernce on Asia-Pacific Federation for Information Technology in Argriculture

26-28/11/2020

Trường Đại học Công nghệ

VNU University of Engineering and Technology

 

Hội thảo "An Ninh nước và quản lý lưu vực sông"

Worshop on "Water's Security" 

27/11/2020

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 Ngọc Huấn
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :