HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
DANH SÁCH VĂN BẢN HỢP TÁC QUỐC TẾ KÝ KẾT NĂM 2021

 

TT

Thời gian

Đối tác

Người ký

1.      

2/6/2021

ĐH Tohoku, Nhật Bản

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn

2.      

14/6/2021

ĐH Troy, Hoa Kỳ

Phó Giám đốc ĐHQGHN  Nguyễn Hoàng Hải

3.      

27/7/2021

ĐH Kyushu, Nhật Bản

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn

4.      

30/8/2021

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân

5.      

26/10/2021

Trường Đại học Bách khoa Hauts-de-France (UPHF-Université Polytechnique Hauts-de-France) và Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Hauts-de-France (INSA HdF-L’Institut National des Sciences Appliquées Hauts-de-France).

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân

6.      

01/11/2021

ĐH Kyoto, Nhật Bản

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân

7.      

 

Biên bản hiệp thương giữa 3 đại học về Dự án “Hợp tác cải cách giáo dục đại học-PHER” do USAID tài trợ

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân

 Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :