Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 1995

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

5.

1.

6/1/1995

Hoseo University ( Korea )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

6.

2.

 25/2/1995

Victoria University of Technology

( Australia )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

7.

3.

21/3/1995

Royal Melbourne Istitute of Technology, Australia

Prof. Nguyen Văn Dao

President

8.

4.

1/7/1995

Cultural Dept. of Embassy of France

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

9.

5.

26/7/1995

Chulalongkorn University

( Thailand )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

10.

6.

6/9/1995

Int'l Institute for Cooperative studies ( USA )

Dr. Vu Ngoc Tu - Director

of Int'l Relation Dept.

11.

7.

10/10/1995

Indiana University ( USA )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

12.

8.

27/11/1995

Berlin Humboldt University

( Germany )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

13.

9.

9/12/1995

The Sanwa bank Foundation

( Japan )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

 

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :