Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 1994

 

TT

Thứ tự theo năm

Thời gian

Tổ chức

Người ký

1.

1.

4/1994

Monash University, Australia

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

2.

2.

10/10/1994

EF Int'l School United States of America ( USA )

Dr. Vu Ngoc Tu – Director of Int'l Relations Dept.

3.

3.

26/11/1994

University of Passau

Prof. Nguyen Van Dao

President

4.

4.

28/11/1994

Royal Melbourne Institute of Technology ( Australia )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

 

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :