Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 1996

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

14.

1.

1996

University of Paris 7 ( France )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

15.

2.

24/1/1996

Int'l Center of Economic & Cultural Exchange , Guang Xi, China

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

16.

3.

26/2/1996

University Pertanian Malaysia

 ( UPM )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

17.

4.

7/3/1996

University of Oregon ( USA )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

18.

5.

12/3/1996

Montpellier I University ( France )

Prof. Dao Trong Thi

Vice-President of VNU

19.

6.

24/4/1996

Ethnic Institute of Guang Xi,

China

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice-President of VNU

20.

7.

25/4/1996

Waseda university ( Japan )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

21.

8.

17/6/1996

University of Wisconsin-Madison

( USA )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

22.

9.

22/8/1996

University of Hawaii ( USA )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

23.

10.

10/1996

Council for International Educational Exchange (USA)

Dr. Vu Ngoc Tu

Director, IRD

24.

11.

23/10/1996

Group of Mercier ( France )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

25.

12.

31/10/1996

Tuolon-Var University ( France )

Prof. Dao Trong Thi

Vice-President of VNU

26.

13.

14/11/1996

Daito Bunka University ( Japan )

Prof. Dao Trong Thi

Vice-President of VNU

27.

14.

22/11/96

Russia Electronic Scientific

Academy & Radio Technic

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

28.

15.

16/12/1996

Indiana University Purdue University, Indianapolis, USA

Prof. Nguyen Van Dao

President

29.

16.

28/12/1996

Auckland institute of Technology Auckland ( New Zealand )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

30.

17.

29/12/1996

California State University,

Long Beach ( USA )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :