Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 1997

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

31.

1.

1997

Senshu University, Japan

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

32.

2.

1997

Angeles University Foundation

 (Philippines)

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

33.

3.

29/5/1997

Australia- Vietnam Project

Prof. Pham Ky Anh

Director for System Develop.

34.

4.

10/7/1997

California State University, Sacramento ( USA )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

35.

5.

31/7/1997

Claude Bernard Lyon I Villeurbanne ( France )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

36.

6.

1/8/1997

Ritsumaykan University ( Japan )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

37.

7.

30/9/1997

Pierre & Marie Curie University, France

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :