Hội nghị - Hội thảo
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
Hội thảo khoa học quốc tế năm 2012

TT
THỜI GIAN
TÊN HỘI THẢO
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
1
13/01/2012
"Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc"
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
2
08-12/2/2012
Khoa học năng lượng tại Hà Nội
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
3
23/2/2012
Hội nhập khu vực: Quan điểm của Liên minh Châu Âu và ASEAN
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
4
08-10/3/2012
Các định hướng nghiên cứu Đông Nam Á trong tương lai
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
5
3 buổi trong tháng 3,4/2012
Buổi thuyết trình của GS Mỹ cho SV khoa Luật
Khoa Luật
6
20/4/2012
Kỷ niệm 10 năm hợp tác và phát triển giữa trường ĐHKHXHNV và Viện Rosa Luxemburg
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
7
18-20/4/2012
Didactic đa ngữ và dạy học ngoại ngữ trong nhà trường
Trường Đại học Giáo dục
8
13-20/5/2012
Tương tác văn hóa giữa Việt nam và Đông Á: Nghiên cứu một số trường hợp Hà Nội, Đã Nẵng"
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
9
14-20/5/2012
lớp tập huấn về Bảo tồn đa dạng sinh học trong khu bảo tồn
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
10
23-24/5/2012
Thực trạng báo chí viết về môi trường tại Châu Á
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
11
11-13/6/2012
Công tác xã hội và chính sách xã hội
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
12
22/6/2012
Vật liệu tiên tiến và công nghệ Nanô 2012
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
13
20/7/2012
"Quốc tế hóa giáo dục đại học: Triển vọng hợp tác Bắc Nam"
Khoa Quốc tế
14
13-15/8/2012
Thiết kế vi mạch tích hợp và điện tử
Trường Đại học Công nghệ
15
16-19/8/2012
Cơ học kỹ thuật và tự động hóa lần thứ 2
Trường Đại học Công nghệ
16
28-30/8/2012
Hàn Quốc học ở Đông Nam Á: Khía cạnh mới trong hợp tác về đất nước học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
17
05-07/10/2012
Sản xuất bền vững và quản trị môi trường
Trường Đại học Kinh tế
18
24/11/2012
Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
19
14-15/12/2012
Tổ chức và phát huy tài liệu lưu trữ nhân dân
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 VNU Media - Ban QHQT
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :