Hội nghị - Hội thảo
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
CÁC HỘI THẢO KHOA HỌC ĐƯỢC TỔ CHỨC NĂM 2014

 

STT

TÊN HỘI THẢO

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1

Những quan điểm về vấn đề hạt nhân ở Châu Á

22/01/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2

Hội thảo QT "Quan hệ Việt Nam-Iran trong bối cảnh toàn cầu mới"

26-28/02/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

3

Diễn đàn "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Hán trong khu vực Đông Nam Á lần thứ 4

20-22/3/2014

Trường Đại học Ngoại ngữ

4

Hội thảo QT "Hiệp định đối tác xuyên TBD: Cơ hội và thách thức đối với Việt nam và ASEAN"

20/3/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

5

HT "Quản trị nguồn tin và nhà cung cấp thông tin trong kỷ nguyên số"

20/3/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6

HT "Những khía cạnh triết học trong nền tảng của kinh tế thị trường Việt Nam"

01-02/4/2014

Trường Đại học Kinh tế

7

HT "Đối thoại chính sách: Trao đổi kinh nghiệm giữa Việt nam và CHLB Đức trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách"

28/4/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

8

HT "Sứ mệnh gìn giữ hòa bình: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam"

15-17/4/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

9

HT "Giới thiệu chương trình học bổng Hoa Nhài và du học tại Giang Tô, Trung Quốc"

22/4/2014

Trường Đại học Giáo dục

10

Khóa học quốc tế "Phương pháp luận nghiên cứu trong lĩnh vực pháp lý"

05-09/5/2014

Khoa Luật

11

Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam

29/5/2014

Trường Đại học Kinh tế

12

Buổi thuyết trình của GS Hoa Kỳ “Các quyền của Cộng đồng LGBT (người đồng tính nữ, người đồng tính nam, song tính luyến ái, chuyển giới) cũng như hiện trạng vấn đề quyền của cộng đồng LGBT ở Hoa Kỳ”

05/6/2014

Khoa Luật

13

HT "Từ Điện Biên phủ đến Giơ-ne-vơ: Nhìn từ góc độ quốc tế"

07/5/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

14

Hội thảo quốc tế về Chất lượng không khí vùng Châu Á năm 2014 -International Workshop on Air Quality in Asia (Inventory, Modeling and Climate Impacts of Greenhouse Gas emissions (GHG’s) and Aerosols; Remote Sensing applications and Integrated Technologies (IWAQA 2014)

24-26/6/2014

Trường Đại học Công nghệ

15

Hội thảo quốc tế “Hòa bình và tương lai: Sự hợp tác của các quốc gia Châu Á trong thế kỷ 21”

25/6/2014

Khoa Quản trị Kinh doanh

16

Hội thảo QT "Củng cố khung khổ thể chế tạo điều kiện biên soạn và phân tích các chỉ số lành mạnh tài chính trong qú trình đánh giá môi trường đầu tư của Việt Nam"

26-27/6/2014

Trường Đại học Kinh tế

17

Khóa học "Tôn giáo và Pháp quyền" lần thứ 3

15-24/7/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

18

Khóa học "Bảo vệ động thực vật hoang dã ở Đông Nam Á"

09-26/7/2014

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

19

Hội thảo "Nhân học và phát triển ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi và hội nhập quốc tế"

02-03/8/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

20

Buổi báo cáo kết quả nghiên cứu "Đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam"

12/8/2014

Trường Đại học Kinh tế

21

HT "Xây dựng và quản lý chất lượng chương trình đào tạo và thực hành Tâm lý học học đường ở Việt nam"

14-15/8/2014

Trường Đại học Giáo dục

22

Diễn đàn sinh viên Châu Á "Phát triển bền vững tại Châu Á: tăng trưởng kinh tế và quản lý môi trường"

24-29/8/2014

Trường Đại học Kinh tế

23

Hội thảo "Đánh giá tác động và lượng giá kinh tế thiệt hại do biến đổi khí hậu đối với nuôi trồng và đánh bắt thủy sản"

04/9/2014

Trường Đại học Kinh tế

24

Khóa học "Những nền tảng của nền kinh tế thị trường" năm 2014

12-15/9/2014

Trường Đại học Kinh tế

25

Hội thảo "Nhà nước pháp quyền: lý luận và thực tiễn"

18-19/9/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

26

Khóa tập huấn "Phát triển kế hoạch quản lý lâm nghiệp thân thiện với môi trường cùng nhiệt đới và cận nhiệt đới"

20-30/9/2014

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

27

Khóa đào tạo nâng cao "Ứng dụng chỉ số lành mạnh tài chính phục vụ phân tích và giám sát hệ thống tài chính Việt Nam"

23-26/9/2014

Trường Đại học Kinh tế

28

HT “Những ranh giới trong công nghệ khai thác tài nguyên trái đất và bảo tồn môi trường hướng tới một xã hội phát triển bền vững nguồn tài nguyên”

22-24/9/2014

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

29

Buổi thuyết trình của GS Hoa Kỳ “Những câu chuyện thú vị về Tướng Phạm Xuân Ẩn-nhà tình báo huyền thoại của Việt Nam”

25/9/2014

Khoa Luật

30

Buổi thuyết trình của GS Hoa Kỳ "Quyền của bị cáo trong những vụ án hình sự trong pháp luật Hoa Kỳ và quốc tế"

06/10/2014

Khoa Luật

31

Hội nghị Quốc tế lần thứ 3 về Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa - ICEMA 3

15/10/2014

Trường Đại học Công nghệ

32

Hội thảo Quốc tế về Vật liệu nano, Công nghệ và Ứng dụng (International Symposium on Nano - Materials, Technology and Applications - NANOMATA 2014)

15-17/10/2014

Trường Đại học Công nghệ

33

Hội thảo quốc tế “Dịch văn học, những vấn đề lý thuyết và các bài học kinh nghiệm”

tháng 10/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

34

Khóa tập huấn "Giảng dạy lồng ghép quyền con người trong các môn học ngành luật"

2 ngày trong tháng 10/2014

Khoa Luật

35

Hội thảo QT "Tranh chấp ở Biển Đông: tác động và các hướng tiếp cận hòa bình, hợp tác"

09-10/10/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

36

Hội nghị Quốc tế lần thứ 6 về Kỹ  nghệ Hệ thống và Tri thức (The Sixth International Conference on Knowledge and Systems Engineering- KSE 2014)

09-11/10/2014

Trường Đại học Công nghệ

37

Tọa đàm "Vai trò và những đóng góp của Nhà nước với quá trình phát triển của hai quốc gia: Việt Nam và Cuba"

17/10/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

38

Xê-mi-na Nghiên cứu kinh tế và chiến lược Trung Quốc số 02 "Các lợi ích của việc hợp tác hàng hải tại khu vực Đông Á"

24/10/2014

Trường Đại học Kinh tế

39

Hội thảo QT "Hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN và một số gợi ý chính sách đối với VN"

28/10/2014

Trường Đại học Kinh tế

40

Tọa đàm "Phương tiện truyền thông hiện đại và phương tiện truyền thông truyền thống: quan điểm so sánh giữa VN và Đức"

06/11/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

41

Diễn đàn BESETOHA

12-14/11/2014

Đại học Quốc gia Hà Nội

42

Hội nghị quốc tế về Mạch tích hợp, Thiết kế và Kiểm chứng năm 2014

14-15/11/2014

Trường Đại học Công nghệ

43

Hội thảo Qt "Thực trạng về nước thải công nghiệp tại Việt Nam và các kỹ thuật giám sát nước thải bằng trạm phân tích tự động"

13-18/11/2014

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

44

Hội thảo QT "Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ trỏng thời kỳ đầu tiếp xúc qua đường biển ở Đông Nam Á"

17-18/11/2014

Trường Đại học Ngoại ngữ

45

Hội thảo Việt Nhật về Siêu Cao tần 2014 (VJMW 2014)

24-25/11/2014

Trường Đại học Công nghệ

46

Hội thảo "Việt Nam với việc gia nhập và thực thi các điều ước quốc tế về quyền con người"

đầu quý IV/2014

Khoa Luật

47

Hội thảo "Viện Viễn Đông Bác Cổ và các ngành khoa học xã hội nhân văn Việt Nam"

tháng 12/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

48

Hội thảo "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường đại học"

12-13/12/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

49

Hội thảo "Nho học Đông Á: truyền thống và hiện đại"

06-07/12/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

50

Hội thảo "Tiếp cận dân tộc học về sinh kế xuyên biên giới và mạng lưới ở khu vực đất liền Đông Nam Á"

18-19/12/2014

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

51

Tọa đàm Tôn giáo 2014 "Tôn giáo trong đời sống công chúng"

29-30/12/2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

 

 Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :