Hội nghị - Hội thảo
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
Các hội thảo khoa học được tổ chức năm 2017

 

STT

TÊN HỘI THẢO

TITLE

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ORGANIZATION

1

Tọa đàm "Triển vọng phát triển của Việt Nam: Thành tựu và thách thức trong bối cảnh hội nhập"

Workshop "Development Prospects in Vietnam: Achivements and chanlenges in the context of integration"

04/1/2017

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

2

Hội thảo "Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững"

Human Ecology and sustainable development

13/01/2017

Viện Tài nguyên và Môi trường

VNU Institute  for Natural Resources and Environment

3

Hội thảo tập huấn "Kỹ thuật xây dựng và đánh giá câu hỏi thi, đề thi"

Training Workshop on building and evaluating exam, test

11-13/01/2017

Trung tâm Khảo thí

VNU Centre for Education Testing

4

Hội thảo tập huấn "Sử dụng thiết bị quan trắc môi trường không khí Airbeam"

Training Workshop on Using environmental monitoring equipment Airbeam

12-12/01/2017

Viện Tài nguyên và Môi trường

VNU Institute  for Natural Resources and Environment

5

Khóa tập huấn "Quản trị tòa soạn và đưa tin trực tiếp trong bối cảnh mạng xã hội"

Training Workshop on "Editorial Management and reporting directly in the context of social networks"

11-13/01/2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

6

Buổi giảng bài "Hiến pháp Indonesia" và "Quyền con người trong pháp luật Indonesia"

Lectures ""Constitution of Indonesia" and "human rights in Indonesia Law"

16-20/01/2017

Khoa Luật

VNU School of Law

7

Hội thảo "Quản trị tập thể quyền tác giả đối với tác phẩm phi hư cấu ở Việt Nam"

Workshop "Collective management of copyright for non-fiction works in Vietnam"

21/01/2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

8

Buổi thuyết trình "Luật bảo vệ người tiêu dùng Đài Loan"

Lecture "Consumer protection Law of Taiwan"

07/02/2017

Khoa Luật

VNU School of Law

9

Hội thảo "Tham vấn hoàn thiện báo cáo về kinh doanh liêm chính tại Việt Nam"

Workshop "Consultation on finalizing integrity business reports in Vietnam"

22/02/2017

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

10

Hội nghị" Giáo dục, Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học năm 2017

Conference "Education, Science, Engineering and Mathemetics 2017:

01-02/3/2017

Trường Đại học Công nghệ

VNU University of Engineering and Technology

11

Hội thảo "Nghiên cứu so sánh về Việt Nam và Hàn Quốc trong lịch sử"

Worshop "Comparative study on Vietnam and Korea in history"

03-04/3/2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

12

Hội thảo "Phát triển thương mại biên giới vùng Tây Bắc: Thực trạng và những vấn đề đặt ra"

Workshop "Trade development of North-West border"

20/3/2017

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

13

Hội thảo "Phương pháp giảng dạy Luật ở CHLB Đức và Việt Nam hiện nay"

Workshop "Methods of teaching Law in Germany and Vietnam today "

23/3/2017

Khoa Luật

VNU School of Law

14

Hội thảo "Vai trò của tầng lớp trung lưu trong quá trình hiện đại hóa ở Việt Nam:: Từ lý thuyết đến thực tiễn"

Workshop "The role of the middle class in the process of the modernisation of Vietnam: from theory to practice"

24/3/2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

15

Hội thảo "Chia sẻ ký ức lịch sử giữa Việt Nam và Ma-rốc"

Workshop "Shared historical Memory between Moroco and Vietnam"

27/3/2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

16

Hội thảo "Lãnh đạo theo phong cách Nhật Bản và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam"

Workshop "Leadership in Japanese style and lessons for Vietnamese businesses "

29/3/2017

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

17

Hội thảo "Tương lai của thị trường hàng hóa nông sản tại Việt Nam"

Workshop "The future of agricultural commodity market in Vietnam"

31/3/2017

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

18

Hội thảo "Quản lý tài chính công và minh bạch tài khóa - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam"

Workshop "Public finance management and fiscal transparency - International experience and lessons for Vietnam

31/3/2017

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

19

Hội thảo "Phát ngôn gây thù ghét bất hợp pháp và các giải pháp hướng tới một môi trường mạng xã hội an toàn và phát triển bền vững"

Workshop "Illegal hate speech and solutions towards a safe and sustainable online social network Environment"

12/4/2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

20

Hội thảo "Mô hình trường đại học xanh: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam"

Workshop "Green University Model: International Experience and Implications for Vietnam"

11/5/2017

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

21

Hội thảo "Nhà nước, thị trường và xã hội: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam"

Workshop "State, market and society: International Experiences and Implications for Vietnam"

18/5/2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

22

Hội thảo "Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng, quản lý và phát triển khu kinh tế xuyên biên giới"

Workshop "Some theoretical Issues and international experiences in building, management and development of Transborder Economic Zones"

25/5/2017

Trường Đại học Kinh tế

VNU University of Economics & Business

23

Hội thảo "Tăng cường nhân lực Việt Nam-Nhật Bản thông qua chương trình thực tập sinh kỹ năng"

Workshop "Strenthening Vietnam-Japan human resources through internship program"

26/5/2017

Trường Đại học Kinh tế

VNU University of Economics & Business

24

Hội thảo quốc tế "Tổng kết dự án thí điểm STEM và giới thiệu về mô hình đề xuất việc thực hiện đưa phương pháp giáo dục STEM vào trường phổ thông Việt Nam"

Workshop "Review of the STEM pilot project and introduction of a model for proposing the implementation of STEM education in Vietnamese schools"

30/5/2017

Trường Đại học Giáo dục

VNU University of Education

25

Hội thảo "Hệ thống thương cảng miền Trung và con đường tơ lụa trên biển: Vai trò và các mối quan hệ"

Workshop "Central-Vietnam system of commercial ports and silk road at sea: roles and its connections"

13/6/2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

26

Tọa đàm "Những ảnh hưởng và dấu ấn của dân tộc Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ 20"

Workshop "The former Soviet Ethnology's effects and legacy in Anthropology in Vietnam during the sencond half of 20th century"

20/6/2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

27

Hội thảo "Cách mạng Việt Nam và Tôn Trung Sơn"

Workshop "Vietnamese Revolution and Sun Yat-Sen

27/6/2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

28

Hội thảo "Giáo dục không biên giới - Viễn cảnh toàn cầu"

Workshop on "Borderless Education - Global Perspectives"

25/7/2017

Khoa Quốc tế

VNU International School

29

Hội thảo "Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp"

Worshop "Development of innovative capacity and opportunities for start up"

11-12/8/2017

Trường Đại học Giáo dục

VNU University of Education

30

Hội thảo "Tài chính cho khởi nghiệp và năng lượng tái tạo"

Workshop "Finance for start up and renewable energy"

16/8/2017

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

31

Hội nghị "Các khía cạnh lý thuyết của khoa học tính toán 2017"

14th Colloquium on Theoretical Aspects of computing

23-27/10/2017

Trường Đại học Công nghệ

VNU University of Engineering and Technology

 Ban HTPT
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :