UMAP
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Mạng lưới hợp tác quốc tế  >   UMAP
Hiệp hội các trường đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

UMAP là một Hiệp hội các trường đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (University Mobility in Asia and the Pacific) được thành lập năm 1993. Hiệp hội là một tổ chức tình nguyện các nhà giáo dục đại học của các nước trong khu vực.
Mục tiêu của UMAP là nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau thông qua việc trao đổi giảng viên và sinh viên.

Các nước là thành viên của UMAP bao gồm: Australia, Brunei, Cambodia, Canada, Chile, Ecuador, Fiji, Guam, Hong Kong, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Laos, Macao, Malaysia, Mexico, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Samoa, Singapore, Taiwan, Thailand, Timor - Leste, Trung Quốc, USA, Vietnam.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: