Đề tài cấp Nhà nước
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp Nhà nước
Danh mục đề tài cấp Nhà nước năm 2014

 

TT

Mã số/ Tên đề tài

Cơ quan chủ trì/ Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện (BĐ/KT)

 
 

1.

Nghiên cứu ứng dụng endo-xylanase để sản xuất arabinoxylan từ cám gạo làm thực phẩm chức năng

ĐT.02.11/CNSHCB

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

 

 2011- 2014

 

2.

Nghiên cứu phát triển công nghệ màng sinh học (biofilm) trong xử lý nước thải giàu N,P.

06/HĐ-ĐT.06.12/CNMT (Bộ Công thương)

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

 2012 - 2014

 

3.

Nghiên cứu xây dựng kịch bản về các hiện tượng thời tiết cực đoan trung hạn (2015-2030) cho khu vực Việt Nam - Biển Đông sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu trong chương trình Kakushin.

BĐKH-01

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

GS.TS. Nguyễn Hữu Dư

 2012 - 2014

 

4.

Nghiên cứu thủy tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung bộ Việt Nam (CPIS)

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

GS.TS. Phan Văn Tân

 2012 - 2015

 

5.

Nghiên cứu tạo protein thụ thể tái tổ hợp để xây dựng mô hình sàng lọc dược phẩm

ĐT-PTNTĐ.2011-G/04

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Đinh Đoàn Long

 2011 - 2014

 

6.

Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng chống thiên tai ở Việt Nam

ĐT.NCCB-ĐHƯD.2011-G/09

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

GS.TS. Phan Văn Tân

 2011 - 2014

 

7.

Xây dựng hệ thống đồng hóa và tổ hợp cho một số mô hình khu vực trong dự báo và dự tính các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan

ĐT.NCCB-ĐHƯD.2011-G/10

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

TS. Ngô Đức Thành

 2011 - 2014

 

8.

Nghiên cứu tình trạng methyl hóa của một số gen và ứng dụng trong chẩn đoán ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến.

KC.04.05/11-15

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Võ Thị Thương Lan

2012 - 2014

 

9.

Xây dựng qui trình công nghệ dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên khu vực Tây bắc Thái Bình dương và biển đông hạn 5 ngày.

KC.08.01/11-15

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

GS.TS. Trần Tân Tiến

2012 - 2014

 

10.

Nghiên cứu xử lý hiệu quả hơi thủy ngân tại các lò đốt rác, cơ sở xử lý, tái chế các loại bóng đèn huỳnh quang, đèn cao áp có chứa thủy ngân bằng các vật liệu biến tính có dung lượng hấp thụ cao.

KC.08.15/11-15

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Trần Hồng Côn

2012 - 2014

 

11.

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm probiotic dạng bào tử Bacillus subtilis tái tổ hợp để phòng virus gây bệnh đốm trắng ở tôm.

KC.04.09/11-15

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

2012 - 2015

 

12.

Nghiên cứu phát hiện các bệnh đột biến gen ty thể ở ngườ Việt Nam bằng các kỹ thuật sinh học phân tử.

KC.04.10/11-15

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

2012 - 2015

 

13.

Nghiên cứu lịch sử tiến hóa châu thổ ngầm sông MeKong trong Holocen phục vụ phát triển bền vững.

KC.09.13/11-15

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

TS. Đinh Xuân Thành

2012 - 2015

 

14.

Luận cứ khoa học cho hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đới bờ biển Đà Nẵng-Khánh Hòa.

KC09.12/11-15

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

2012 - 2015

 

15. 

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giải pháp tăng cường liên kết vùng của Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung bộ trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

TN3/T19

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Đặng Văn Bào

2012 - 2015

 

16. 

Nghiên cứu, dự báo nguy cơ lũ lụt trên cơ sở các trận lũ lịch sử từ Holocen trở lại đây ở Tây Nguyên.

TN3/T20

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Vũ Văn Tích

2012- 2015

 

17. 

Nghiên cứu các chất ức chế protease của HIV nhằm phát triển thuốc điều trị AIDS.

ĐT-PTNTĐ-2012-G/02

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Bùi Phương Thuận

2012 - 2015

 

18.

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa ra vào khu neo trú bão của tàu thuyền - áp dụng cho cửa Tam Quan, Bình Định

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Đỗ Minh Đức

2012 - 2014

 

19.

Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế-xã hội do lũ lụt trên một số lưu vực sông chính ở Miền Trung trong bối cnh biến đổi khí hậu và khai thác các công trình thủy điện, thủy lợi.

BĐKH-19

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

2013 - 2015

 

20. 

Ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1A phục vụ công tác bảo tồn các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên ở Miền Trung, thử nghiệm tại Thành phố Huế (di sản văn hóa) và Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (di sản thiên nhiên)

VT/UD-03/14-15

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Phạm Văn Cự

2014 - 2015

 

21.

Hoàn thiện quy trình công nghệ đồng dung môi, sản xuất đi-ê-zen sinh học từ dầu thực vật và mỡ động vật

Dự án SXT-TN (Bộ Công thương)

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

GS.TSKH. Lưu Văn Bôi

2014 - 2016

 

22.

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

2013 - 2015

 

23.

Nghiên cứu rà soát, đánh giá kết quả, tác động và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh

2013 - 2015

 

24.

KX.06.06-11/15; Nghiên cứu, phân tích hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới/ sáng tạo VN trong xu thế hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

TS. Đào Thanh Trường

2013-2015

 

25.

TN3/X15; Đô Thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

GS. TS. Hoàng Bá Thịnh

2013-2014

 

26.

KX.03.04 /11-15; Tác động của tiếp biến và hội nhập văn hóa đến phát triển ở Việt Nam hiện nay

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

PGS.TS Nguyễn Văn Kim

2013-2015

 

27.

KX03.09/11-15; Vai trò của vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

PGS.TS Nguyễn Hồi Loan

2013-2015

 

28.

Nghị định thư; Nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ của Australia và đề xuất mô hình chuyển giao công nghệ phù hợp cho Việt Nam trong bối cảng hội nhập quốc tế

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

TS Trần Văn Hải

2014-2015

 

29.

KX.03.18/11-15; Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

2014-2015

 

30.

Định hướng bảo tồn phát huy giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

PGS.TS Vũ Đức Nghiệu

2014-2016

 

31.

01X-11/01-2012-2; Nghiên cứu tác động xu hướng biến đổi phật giáo và tín ngưỡng dân gian đến đời sống chính trị tại Hà Nội

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

PGS.TS. Nguyễn Thúy Vân

2012-2014

 

32.

01X-10/06-2012-2; Biến đổi cơ cấu, chất lượng dân số trong quá trình đô thị hóa tại Hà Nội

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

PGS. TS. Hoàng Bá Thịnh

2012-2014

 

33.

TN/X07; Vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh

2012-2014

 

34.

KX.03.01/11-15; Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng gia đình Việt Nam đến năm 2020

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

GS.TS. Lê Thị Quý

2012-2014

 

35.

II.5-211.14

Xây dựng khung phân tích chuẩn đoán tăng trưởng mang tính bao hàm nhằm góp phần củng cố luận cứ khoa học cho các kế hoạch phát triển kinh tê - xá hội 5 năm của Việt Nam

Trường ĐH Kinh tế

TS. Nguyễn Đức Thành

 

2012 - 2014

 

36.

3.4/2011.03

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chuỗi cung ứng xanh hướng tới tăng trưởng xanh

Trường ĐH Kinh tế

TS. Vũ Anh Dũng

 

2012 - 2014

 

37.

BĐKH-25

Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền Bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu

Trường ĐH Kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2013 - 2015

 

38.

KX.01.11/11-15

Cộng đồng kinh tế ASEAN trong bối cảnh mới của thế giới

Trường ĐH Kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

2013 - 2015

 

39.

13-2012.21

Khoa học lãnh đạo, quản lý và sự vận dụng vào Việt Nam giai đoạn hiện nay

Trường ĐH Kinh tế

PGS.TS. Đỗ Minh Cương

2013 - 2015

 

40.

01/2013

Luận cứ khoa học của việc nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính cho giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030

Trường ĐH Kinh tế

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

2013 - 2015

 

41.

Nghiên cứu rà soát và đánh giá sự phù hợp, hiệu lực thực thi của các Chương trình Mục tiêu quốc gia thực hiện tại vùng Tây Bắc giai đoạn 2011-2015

Trường ĐH Kinh tế

TS. Nguyễn Quốc Việt

2013 - 2015

 

42.

Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến  năm 2030.

Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực, ĐHQGHN

PGS.TS. Lê Quân

2013 - 2015

 

43.

Chương trình KH&CN Vũ trụ năm 2013:

Thiết kế và chế tạo trạm thu di động thông tin vệ tinh dựa trên sensơ từ trường độ nhạy cao ứng dụng trên tàu biển

Trường Đại học Công nghệ

GS. TS. Nguyễn Hữu Đức

 

 

2013 - 2015

 

44.

IV1.3-2011.24 Nghiên cứu các chỉ số nhân trắc của người Việt Nam theo vùng sinh thái

Trường ĐH Giáo dục

PGS. TS Mai Văn Hưng

2012 - 2014

 

45.

VI1.2-2011.11 Đánh giá hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần dựa vào trường học ở một số trường tiểu học

Trường ĐH Giáo dục

TS. Đặng Hoàng Minh

2012 - 2014

 

46.

Cơ chế quyền lực nhà nước với định hướng sửa đổi Hiến pháp đáp ứng yêu cầu dựng dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Mã số 02/2011

Khoa Luật

GS.TSKH Đào Trí Úc

2011- 2014

 

47.

Những vấn đề cơ bản về hợp đồng hành chính trong quản lý Nhà nước. Mã số: III1.4-2011.3

Khoa Luật

TS. Võ Trí Hảo

2012 - 2014

 

48.

Minh triết Hồ Chí Minh

Viện Việt nam học và Khoa học phát triển

GS Hoàng Chí Bảo

2012 - 2014

 

49.

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch, hoạch định không gian và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch ở Tây Nguyên

Viện Viện Việt nam học và Khoa học phát triển

GS Trương Quang Hải

2012 - 2015

 

50.

Phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Viện Viện Việt nam học và Khoa học phát triển

PGS Nguyễn Thị Việt Thanh

2013 - 2015

 

51.

Bảo tồn lưu giữ nguồn gen vi sinh vật

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

PGS. TS. Dương Văn Hợp

Nhiệm vụ hàng năm

 

52.

Điều tra cơ bản thành phần loài và xây dựng danh lục Nấm Việt Nam

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

GS. TSKH. Trịnh Tam Kiệt

2002 – 2014

 

53.

Đánh giá tiềm năng di truyền một số nguồn gen vi khuẩn và xạ khuẩn của Việt Nam.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

TS. nguyễn Quỳnh Uyển

7/2011-

6/2014

 

54.

Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi khuẩn ứng dụng trong công nghiệp sản xuất sữa chua.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

PGS. TS. Dương Văn Hợp

2012- 2014

 

55.

Nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp phục hồi môi trường đất canh tác và chính sách hỗ trợ người dân tại vùng ô nhiễm dioxin do bị phun rải thuốc diệt cỏ trong chiến tranh”.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

PGS. TS. Dương Văn Hợp

2013-2015

 

56.

Nghiên cứu đa dạng sinh học của các loài vi khuẩn Bacillus sensu lato ở Việt Nam và hoạt tính kháng sinh tiêu diệt các dòng vi khuẩn siêu kháng thuốc.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

TS. Trịnh Thành Trung

2013-2015

 

57.

Tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học mới từ xạ khuẩn phân lập được ở Việt Nam bằng phương pháp sàng lọc hiệu năng cao dựa trên thư viện hồ sơ sắc ký.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

TS. Nguyễn Kim Nữ Thảo

2014-2017

 

58.

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học nâng cao chất lượng thức ăn cho chăn nuôi bò sữa.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

NCS. Lê Thị Hoàng Yến

2014-2016

 

59.

Dự án sản xuất thử nghiệm: ”Hoàn thiện công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm bổ sung đa enzyme bằng công nghệ vi sinh”. Mã số: SXTN: 04/CNSHCB – Bộ Công thương

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

TS. Đào Thị Lương

2013-2014

 

 

 

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :