Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp
Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ hợp tác năm 2014

 

>>> Một số đề tài hợp tác với các Bộ/ Ngành/ Địa phương/ Doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010

 

 CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỢP TÁC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH

 

TT

Tên nhiệm vụ/ Chủ nhiệm

Đơn vị chủ trì

Đối tác

 
 

1.

Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái đầm phá ven biển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Bộ Nông nghiệp và PTNN

 

2.

Dự án Bổ sung, hoàn thiện Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Bộ NN&PTNT

 

3.

Nghiên cứu đánh giá thông lượng và các đặc trưng cơ bản của sol khí và đề xuất các giải pháp ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo thời tiết, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Viện Vật lý Địa cầu - VAST

 

4.

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam để xử lý ô nhiễm môi trường kết hợp với tận dụng chất thải các trang trại chăn nuôi lợn.

TS. Trần Văn Tựa, chủ nhiệm đề tài nhánh (Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm KH&CN VN).

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Bộ Khoa học và Công nghệ Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm KH&CN VN

 

5.

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống quan trắc ô nhiễm nước tự động, lưu động.

ThS. Trịnh Hải Thái (Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa)

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Bộ Công thương

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

 

6.

Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi

 

7.

Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa/ PGS.TS Đặng Thị Thanh Hương

Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn

Bộ KH&CN

 

8.

Định hướng bảo tồn phát huy giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang/ PGS.TS Vũ Đức Nghiệu

Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn

Bộ KH&CN

 

9.

Nén và truyền thông hình ảnh đa khung nhìn kết hợp độ sâu cho các hệ thống ti vi 3D. Mã số 102.01-2012.36

Chủ trì: TS. Lê Thanh Hà, Khoa CNTT

Trường Đại học Công nghệ

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) tài trợ

 

10.

Nghiên cứu bộ nhớ sắt điện chế tạo bằng phương pháp dung dịch ở nhiệt độ thấp. Mã số 103.02-2012.81

Chủ trì: TS. Bùi Nguyên Quốc Trình, Khoa VLKT&CNNN

Trường Đại học Công nghệ

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) tài trợ

 

11.

Hệ thống cảm biến chất lỏng dựa trên cấu trúc SAW dùng cho đầu phun mực thông minh Mã số 103.99-2012.24

Chủ trì: PGS. TS. Chử Đức Trình, Khoa ĐTVT

Trường Đại học Công nghệ

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) tài trợ

 

12.

Nghiên cứu ổn định tĩnh và động của kết cấu vỏ composite FGM hai độ cong trên nền đàn hồi. Mã số 107.02-2013.06

Chủ trì: GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức, Khoa CHKT&TĐH

Trường Đại học Công nghệ

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) tài trợ

 

13.

Nghiên cứu tính chất truyền hạt tải trong màng mỏng tổ hợp nano sử dụng cho OLED, OSC, OECD và OTFS nhằm nâng cao hiệu suất của linh kiện. Mã số 103.02-2013.39

Chủ trì: GS. TS. Nguyễn Năng Định, Khoa VLKT&CNNN

Trường Đại học Công nghệ

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) tài trợ

 

14.

Giải pháp tái cấu hình trong thiết kế các kiến trúc mạng trên chip. Mã số 102.01-2013.17

Chủ trì: PGS. TS. Trần Xuân Tú, Khoa ĐTVT

 

Trường Đại học Công nghệ

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) tài trợ

 

15.

Các phương pháp nhanh giải các bài toán phân tích mối quan hệ giữa các trình tự cho các tập dữ liệu lớn. Mã số 102.01-2013.04

Chủ trì: TS. Lê Sỹ Vinh, Khoa CNTT

Trường Đại học Công nghệ

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) tài trợ

 

  

CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỢP TÁC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

TT

Tên nhiệm vụ/ Chủ nhiệm

Đơn vị chủ trì

Đối tác

 
 

1.

Chế tạo hệ xúc tác siêu axit thế hệ mới trên cơ sở vật liệu chứa Zn, Al, Ti, Zr dùng cho quá trình este chéo hóa dầu mỡ động thực vật phi thực phẩm để chế tạo nhiên liệu B5;

PGS.TS. Trần Thị Như Mai

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 

2.

Chế tạo hệ xúc tác siêu axit thế hệ mới trên cơ sở oxit kim loại chuyển tiếp được phân tán nanoplatin ứng dụng làm xúc tác cho quá trình isome hóa

PGS.TS. Lê Thanh Sơn

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Tập đoàn Dầu khí VN

 

3.

Nghiên cứu địa tầng phân tập - tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích Nam bể Phú Khánh, bể Nam Côn Sơn và khu vực Tư Chính - Vũng Mây để xác định tính đồng nhất, phân dị của tướng trầm tích qua các thời kỳ

GS.TS. Trần Nghi

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Tập Đoàn Dầu Khí

 

4.

Nghiên cứu cơ chế kiến tạo hình thành các bể trầm tích vùng nước sâu Nam Biển Đông và mối liên quan đến triển vọng dầu khí

 GS.TS. Trần Nghi

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Tập Đoàn Dầu Khí

 

5.

Điều tra tình hình sản xuất và sử dụng năng lượng sạch tại khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ kết hợp xây dựng mô hình nông thôn mới xanh, sạch

PGS. TS. Hoàng Xuân Cơ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Trung tâm Truyền thông và Kỹ thuật Môi trường

 

6.

Xây dựng đề cương nhiệm vụ, khảo sát khu vực nghiên cứu và viết một số chuyên đề phục vụ Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

ThS. Dương Ngọc Bách

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Công ty Cp Tin học, Công Nghệ, Môi trường- VINACOMIN

 

7.

Thực hiện Phân tích các chỉ tiêu Môi trường 2012

ThS. Dương Ngọc Bách

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Công ty Cp Tin học, Công Nghệ, Môi trường- VINACOMIN

 

8.

Xây dựng phần mềm tính lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước và không khí.

ThS. Dương Ngọc Bách

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Công ty Cp Tin học, Công Nghệ, Môi trường- VINACOMIN

 

9.

Khảo sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường

ThS. Dương Ngọc Bách

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Công ty cổ phần giấy
An Hòa

 

10.

Xây dựng phần mềm Tiếng Anh lớp 10 cho Class book

Trường ĐH Ngoại ngữ

Công ty Tinh Vân

 

11.

Phát triển phần mềm dạy Tiếng Anh Language School

Trường ĐH Ngoại ngữ

Net2E – VDC

 

12.

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Nam Định (Chủ trì: ThS. Hoàng Văn Thái).

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

Công ty cổ phần VINA- HTC tỉnh Nam Định

 

 

CÁC NHIỆM VỤ KH&CN HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

TT

Tên nhiệm vụ/Chủ nhiệm

Đơn vị chủ trì

Đối tác

1.              

Giáo dục giới tính cho học sinh trung học cơ sở Hà Nội phù hợp với đặc điểm tuổi dậy thì hiện nay/ PGS.TS. Mai Văn Hưng

Trường ĐHGD

TP Hà Nội

2.              

Địa chí Đông Anh

GS Nguyễn Quang Ngọc

Viện VNH&KHPT

Huyện ủy - HĐND - UNBD huyện Đông Anh

3.              

Điều tra, sưu tầm tư liệu

PGS Vũ Văn Quân

Viện VNH&KHPT

Nhà xuất bản HN - Tp Hà Nội

4.              

Bách khoa thư Hà Nội phần Hà Nội mở rộng, tập Lịch sử, chính trị và pháp luật

GS Nguyễn Quang Ngọc

Viện VNH&KHPT

Ban biên soạn Bách khoa thư Hà Nội – UBND Tp Hà Nội

5.              

Nghiên cứu xây dựng mô hình chứng thực văn bản pháp lý để thúc đẩy triển khai dịch vụ công trên địa bàn TP Hà Nội.

TS. Nguyễn Ái Việt, Viện CNTT

Viện CNTT

TP Hà Nội

6.              

Nghiên cứu các di sản tự nhiên và văn hóa nhằm xây dựng công viên địa chất (Geopark) tại vùng Ba vì – Sơn Tây, Hà Nội, phục vụ phát triển du lịch bền vững

PGS. TS. Tạ Hòa Phương, Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

TP Hà Nội

7.              

Mô hình thực hành công tác xã hội trong bảo vệ trẻ em ở địa bàn xã, phường Hà Nội. Mã số: 1X-12/05-2013-1

PGS. TS. Nguyễn An Lịch, Trường ĐHGD

Trường ĐHGD

 

TP Hà Nội

8.              

Hệ thống thông tin trạng thái giao thông Thành phố Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Ngọc Hóa, Trường ĐHCN

Trường ĐHCN

TP Hà Nội

9.              

Những giải pháp chủ yếu phát triển thông tin đối ngoại của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, Mã số: 01X-10/03-2014-2

PGS. TS. Phạm Quang Minh

Trường ĐHKHXH&NV

TP Hà Nội

10.           

Vương triều Lê sơ

GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc

Viện VNH & KHPT

TP Hà Nội

11.           

Từ điển địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội truyền thống

PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

Viện VNH & KHPT

Nxb Hà Nội

12.           

Nghiên cứu sản xuất phân bón có chứa vi sinh vật đối kháng để phòng, chống một số bệnh do nấm Phytophtora gây ra ở cây khoai tây, cà chua trên địa bàn Hà Nội

TS. Đào Thị Lương

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

 

Tp. Hà Nội

13.           

Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

GS. TS. Nguyễn Cao Huần

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Quảng Ninh

14.           

Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

GS. TS. Nguyễn Cao Huần

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Quảng Ninh

15.           

Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

GS. TS. Nguyễn Cao Huần

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Quảng Ninh

16.           

Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải, khối lượng chất thải công nghiệp (rắn, lỏng, khí) phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

GS. TS. Nguyễn Cao Huần

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Quảng Ninh

17.           

Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về các nguồn thải và đề xuất biện pháp quản lý chất thải phù hợp.

GS. TS. Nguyễn Cao Huần

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Quảng Ninh

18.           

Uông Bí đất và người

PGS.TS Phạm Hồng Tung

Viện VNH & KHPT

Tỉnh Quảng Ninh

19.           

Bùi Văn Dị: Cuộc đời và sự nghiệp/ GS.TS Nguyễn Văn Khánh, TS Đào Thanh Trường

Trường ĐHKHXH&NV

Tỉnh Hà Nam

20.           

Nghiên cứu, ứng dụng mô hình quản trị hướng dịch vụ (SOA) cho các đơn vị dịch vụ công tỉnh Hà Nam

Trường ĐHKT

Tỉnh Hà Nam

21.           

Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chính sách xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam”

TS. Đào Thanh Trường

Trường ĐHKHXHNV

Tỉnh Hà Nam

22.           

Lập quy hoạch mạng lưới quan trắc môi tường thuộc Dự án Lập quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

GS.TS. Phạm Ngọc Hồ,

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Hà Nam

23.           

Chuỗi giá trị xây dựng nấm ở Ninh Bình

Trường ĐHKT

Tỉnh Ninh Bình

24.           

Xây dựng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hoá cộng đồng ở một số làng nghề của tỉnh Thái Bình

TS Phạm Văn Lợi

Viện VNH&KHPT/

UBND tỉnh Thái Bình

25.           

Nghiên cứu nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa ra vào khu neo trú bão của tàu thuyền ở cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định

PGS.TS. Đỗ Minh Đức

Trường ĐHKHTN

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định

26.           

Nghiên cứu những biến đổi điều kiện sống, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế, văn hoá xã hội các cộng đồng cư dân khu vực tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La

TS Phạm Văn Lợi

Viện VNH&KHPT

UBND tỉnh Sơn La

27.           

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Tỉnh Quảng Nam

28.           

Lắp đặt và chuyển giao công nghệ số liên hoàn dự báo thời tiết và sóng biển khu vực tỉnh Quảng Ngãi. Thuộc dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ số liên hoàn dự báo thời tiết và sóng biển, nâng cao năng lực phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tại Quảng Ngãi”.

GS.TS. Đinh Văn Ưu

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Quảng Ngãi

29.           

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Trường ĐHKHTN

UBND tỉnh Thanh Hóa; Công ty Đo đạc và Khoáng sản, Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

 

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :