Trong nước
Trang chủ   >  SINH VIÊN  >   Học bổng  >   Trong nước
Học bổng Dầu khí

 
Tên học bổng
Học bổng Dầu khí Việt Nam
Giới thiệu chung
- Học bổng này do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ.
- Nằm trong chương trình hợp tác về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ĐHQGHN.
- Học bổng này được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2008-2009.
Đối tượng/Tiêu chuẩn
- Sinh viên đang học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 thuộc các ngành/chuyên ngành: Điện tử, vi hệ thống và điều khiển tự động; Đo lường và điều khiển; Trầm tích và Địa chất dầu khí, có nguyện vọng làm việc lâu dài cho PetroVietnam tại Dung Quất, Cà Mau, Nghi Sơn (Thanh Hóa), Nhơn trạch (Đồng Nai) sau khi tốt nghiệp, gồm:
+ Đối tượng 1: Sinh viên có kết quả học tập khá, giỏi trở lên (tính điểm thi lần đầu), điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.
+ Đối tượng 2: Sinh viên có kết quả học tập khá (tính điểm thi lần đầu), có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo; con thương binh, liệt sĩ; đối tượng chính sách; Sinh viên người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa hoặc có quê quán gần các khu dự án, đơn vị của PVN), điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.
- Sinh viên có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả học tập sau mỗi học kỳ về PVN để được xem xét tiếp tục cấp hoặc nâng mức học bổng. Những sinh viên vi phạm nội quy của nhà trường, vi phạm pháp luật hoặc không duy trì được các điều kiện cấp học bổng sẽ không được xét cấp học bổng ở những đợt tiếp theo.
- Được PVN tạo điều kiện thuận lợi về tài liệu, cơ sở thiết bị . . . để sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học nếu có yêu cầu.
- Được tham gia nghiên cứu khoa học của ngành Dầu khí nếu có yêu cầu.
- Được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn do PVN tổ chức tại Việt Nam.
- Được ưu tiên trong các kỳ thi tuyển vào làm việc cho PVN, nơi có nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Giá trị/Số lượng
- Có 3 mức học bổng căn cứ vào kết quả học tập:
+ 1.000.000 đồng/tháng/SV
+ 500.000 đồng/tháng/SV
+ 300.000 đồng/tháng/SV.
Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến)
 
Thời gian nhận học bổng (dự kiến)
 
Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký
- Hồ sơ sinh viên nhận học bổng Dầu khí (theo mẫu);
- Bảng điểm học tập của năm học gần nhất và điểm rèn luyện có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Giấy khám sức khỏe (trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký nhận học bổng).
Thông tin liên quan

 Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :