Nhà giáo Ưu tú
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Danh hiệu nhà giáo  >   Nhà giáo Ưu tú
Danh sách Nhà giáo Ưu tú của ĐHQGHN

Danh sách các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020

(theo Quyết định số 455/QĐ-CTN ngày 1/4/2021 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

GS.TS Phạm Chí Vĩnh

Trưởng Bộ môn Cơ học, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

2

PGS.TS Đinh Đoàn Long

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN

3

PGS.TS Hoàng Bá Thịnh

Trưởng Bộ môn Xã hội học về Giới và Gia đình, Khoa Xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

4

PGS.TS Vũ Văn Quân

Trưởng khoa, Khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

 

Danh sách các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017

(theo Quyết định số 2381/QĐ-CTN ngày 11/11/2017 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công tác xã hội, khoa Xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

2

GS.TS Nguyễn Văn Kim

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

3

PGS.TS Nguyễn Hữu Nhân

Trưởng Phòng Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

4

PGS.TS Phạm Văn Quyết

Chủ nhiệm bộ môn Lý thuyết và Phương pháp nghiên cứu Xã hội học, Khoa Xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

5

PGS.TS Nguyễn Xuân Quýnh

Giảng viên Cao cấp Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

6

PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

7

GS.TS Phan Văn Tân

Giảng viên Cao cấp Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

8

PGS.TS Phạm Quang Tuấn

Trưởng Khoa Địa lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

9

PGS.TS Nguyễn Văn Vượng

Trưởng Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Danh sách các Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2014

(theo Quyết định số 2919/QĐ-CTN ngày 11/11/2014 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.

PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

2.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Cự

Giảng viên chính, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

3.

GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn

Giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

4.

PGS.TS. Lưu Thị Lan Hương

Chủ nhiệm Bộ môn chuyên Sinh học, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

5.

PGS.TS. Đinh Văn Hưởng

Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN

6.

PGS.TS. Trịnh Văn Minh

Chủ nhiệm Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

7.

PGS.TS. Vũ Thị Phụng

Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

8.

PGS.TS. Hà Quang Thụy

Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

9.

PGS.TS. Phạm Văn Bền

Chủ nhiệm Bộ môn Quang lượng tử, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

10.

PGS.TS. Đặng Xuân Kháng

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

11.

PGS.TS. Triệu Thị Nguyệt

Chủ nhiệm Bộ môn Hóa Vô cơ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

12.

PGS.TS. Nguyễn Nhụy

Giảng viên chính, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

13.

PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh

Chủ nhiệm Bộ môn Lý luận và Phương pháp quản lý, Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

14.

PGS.TS. Vũ Văn Thi

Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng Việt, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Danh sách các Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2012
(theo Quyết định số 1849/QĐ-CTN, ngày 06/11/2012 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú)
TT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
1.              
PGS.TS. Ngô Sỹ Lương
Giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
2.              
PGS.TS. Lâm Bá Nam
Chủ nhiệm Bộ môn Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
3.              
PGS.TS. Nguyễn Văn Nội
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
4.              
PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳ
Nguyên Giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
5.              
PGS.TS. Trần Thị Quý
Chủ nhiệm Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6.              
PGS.TS. Nguyễn Văn Ri
Chủ nhiệm Bộ môn Hóa Phân tích, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
7.              
PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa
Phó Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
8.              
PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng
Phó Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
9.              
PGS.TS. Bạch Gia Dương
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
10.           
PGS.TS. Lê Sỹ Giáo
Giảng viên Bộ môn Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
11.           
PGS.TS. Hoàng Chí Thành
Giảng viên chính Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
12.           
PGS.TS. Trần Quang Vinh
Chủ nhiệm Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật Máy tính, Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
13.           
PGS.TS. Nhữ Thị Xuân
Giảng viên Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
14.           
GS.TS. Nguyễn Năng Định
Chủ nhiệm Bộ môn Vật liệu và Linh kiện Bán dẫn Nano, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 
Danh sách các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2010

TT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
1
GS.TS Nguyễn Quang Báu
Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN
2
PGS.TS Lê Thị Thanh Bình
Giảng viên chính Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN
3
PGS.TS Nguyễn Thế Bình
Phó Trưởng ban Khoa học Công Nghệ, ĐHQGHN
4
PGS.TS Bùi Duy Cam
Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN
5
PGS.TS Trịnh Ngọc Châu
Phó chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
6
PGS.TS Trần Hồng Côn
Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
7
GS.TS Mai Ngọc Chừ
Chủ nhiệm Bộ môn Châu Mỹ học, Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV
8
GS.TS Nguyễn Hữu Dư
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN
9
PGS.TS Đào Văn Dũng
Giảng viên chính, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐHKHTN
10
PGS.TS Nguyễn Hướng Điền
Giảng viên chính Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN
11
PGS.TS Lê Đức
Giảng viên chính Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN
12
PGS.TS Hà Đình Đức
Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
13
PGS.TS Lưu Đức Hải
Chủ nhiệm Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN
14
TS. Tôn Thất Hạp
Nguyên Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, Trường ĐHKHTN
15
PGS.TS Nguyễn Xuân Huấn
Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
16
PGS.TS Nguyễn Thị Huệ
Nguyên Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
17
PGS.TS Văn Ngọc Hướng
Nguyên Giảng viên cao cấp Hóa học, Trường ĐHKHTN
18
GS.TS Nguyễn Quốc Khang
Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
19
GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN
20
PGS.TS Trần Thị Như Mai
Chủ nhiệm Bộ môn Hóa Hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
21
PGS.TS Đặng Lê Minh
Giảng viên chính, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN
22
PGS.TS Vũ Đức Minh
Trưởng ban Kế hoạch Tài chính, ĐHQGHN
23
PGS.TS Nguyễn Văn Mùi
Nguyên Giảng viên Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
24
PGS.TS Nguyễn Phương Nga
Giám đốc Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục
25
PGS.TS Phùng Xuân Nhạ
Hiệu trưởng Trường ĐHKT
26
PGS.TSKH Nguyễn Văn Nhân
Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Địa hóa, Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN
27
PGS.TS Phạm Văn Nhiêu
Giảng viên Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
28
PGS.TS Trần Ninh
Nguyên Giảng viên Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
29
PGS.TS Lê Hồng Hà
Giảng viên chính Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN
30
PGS.TS Phạm Xuân Hằng
Chủ nhiệm Khoa Khoa học Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV
31
PGS.TS Đỗ Quang Huy
Trưởng phòng Tổ chưc Cán bộ, Trường ĐHKHTN
32
PGS.TS Trần Chương Huyến
Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
33
Ông Phạm Văn Hùng
Phó Chủ nhiệm khối Chuyên Toán –tin, Trường ĐHKHTN
34
PGS.TS Vũ Văn Phái
Giảng viên chính, Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
35
TS. Lê Thế Quế
Chủ nhiệm Bộ môn Châu Mỹ học, Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV
36
PGS.TS Trịnh Thị Thanh
Giảng viên chính, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN
37
PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh
Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, ĐHQGHN
38
PGS.TS Nguyễn Thị Diễm Trang
Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
39
GS.TS Phạm Hồng Thái
Chủ nhiệm Khoa Luật
40
PGS.TS Tạ Trọng Thắng
Chủ nhiệm Bộ môn Địa chất Dầu khí, Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN
41
PGS.TS Dương Văn Thịnh
Giảng viên chính, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV
42
PGS.TS Trần Thạch Văn
Chủ nhiệm Khối THPT Chuyên Hóa, Trường ĐHKHTN
43
PGS.TS Trần Ngọc Vương
Chủ nhiệm Bộ môn Văn học Trung đại Việt Nam, Trường ĐHKHXH&NV
44
PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường
Nguyên Giảng viên Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN
45
GS.TS Lê Vũ Khôi
Nguyên Trưởng ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN
46
PGS.TS Phạm Bình Quyền
Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
47
PGS.TS Lê Thanh Hoạch
Nguyên Giảng viên chính Khoa Vật lí, Trường ĐHKHTN
48
PGS.TS Vũ Anh Phi
Nguyên Giảng viên chính Khoa Vật lí, Trường ĐHKHTN
49
GS.TS Nguyễn Huy Sinh
Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN
50
PGS.TS Đặng Huy Uyển
Nguyên Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường ĐHKHTN

Danh sách các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2008

TT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
1
GS.TS. Đào Đình Bắc
Nguyên CBGD
Khoa Địa lý Trường ĐHKHTN
2
PGS.TS Nguyễn Đình Bảng
Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN
3
PGS.TS Phùng Quốc Bảo
Giảng viên chính
Giám đốc Nhà Xuất Bản ĐHQGHN
4
PGS. TSKH Lưu Văn Bôi
Giảng viên chính
Chủ nhiệm Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN
5
PGS.TS Tạ Đình Cảnh
Giảng viên chính
Chủ nhiệm BM VLCR
Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN
6
ThS. GV THPT Nguyễn Thị Chi
GV TTHPT cao cấp, Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ.
7
CN Nguyễn Trí Chỉ
Nguyên CBGD
Bộ môn Tiếng nước ngoài Trường ĐH KHXH&NV
8
GS.TS Ngô Duy Cường
Nguyên CBGD
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN
9
GS.TS Nguyễn Cao Đàm
Nguyên CBGD
Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV
10
GS.TS Nguyễn Hữu Đức
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ
11
GS.TS Trương Quang Hải
Giảng viên cao cấp
Phó viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển;Chủ nhiệm bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường, Khoa Địa lý Trường ĐHKHTN
12
PGS.Đặng Thị Hạnh
Nguyên CBGD
Khoa Văn học Trường ĐHKHXH&NV
13
PGS.TS Nguyễn Như Hiền
Nguyên CBGD
Khoa Sinh học Trường ĐHKHTN
14
PGS.TS Đào Hữu Hồ
Giảng viên chính
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN
15
PGS.TS Trần Huy Hổ
Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN
16
PGS.TS Nguyễn Xuân Hòa
Nguyên CBGD
Bộ môn Tiếng nước ngoài Trường ĐHKHXH&NV
17
GS.TS Nguyễn Thế Hoàn
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN
18
PGS. TS Phạm Văn Huấn
Giảng viên chính
Phó chủ nhiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học Trường ĐHKHTN
19
GS.TS Nguyễn Cao Huần
Giảng viên cao cấp
Chủ nhiệm Khoa Địa lý Trường ĐHKHTN
20
PGS.TS Trần Trọng Huệ
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN
21
CN Trần Hưng
Nguyên CBGD
Bộ môn Tiếng nước ngoài Trường ĐHKHXH&NV
22
GS.TS Nguyễn Quý Hỷ
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN
23
PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế
Chủ nhiệm Khoa Lịch sử  Trường ĐHKHXH&NV
24
PGS. TSKH Đỗ Văn Khang
Nguyên CBGD
Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV
25
TS Trịnh Hồ Khoa
Nguyên CBGD
Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV
26
PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Chủ nhiệm Khoa Sư phạm; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học giáo dục
27
GS.TS Đỗ Ngọc Liên
Giảng viên cao cấp
Khoa Sinh học Trường ĐHKHTN
28
PGS.TS Hoàng Lương
Chủ nhiệm bộ môn Nhân học,
Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV
29
CN Nguyễn Xuân Lương
Nguyên CBGD
Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV
30
PGS.TS Chu Văn Ngợi
Giảng viên chính
Chủ nhiệm
Khoa Địa chất Trường ĐHKHTN
31
PGS.TS Hoàng Đức Nguyên
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN
32
PGS.TS Nguyễn Hữu Ngự
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN
33
GS.TS Mai Trọng Nhuận
Giám đốc ĐHQGHN
34
GS.TS Hoàng Hữu Như
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN
35
GS.TS Lê Văn Quán
Nguyên CBGD
Khoa Triết học Trường ĐHKHXH&NV
36
GS.TSKH Nguyễn Duy Quý
Nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị.
37
PGS. TS Trịnh Xuân Sén
Nguyên CBGD
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN
38
PGS Phạm Thị Tâm
Nguyên CBGD
Khoa Lịch sử Trường ĐHKHXH&NV
39
GS.TSKH Đặng Hùng Thắng
Giảng viên cao cấp
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN
40
CN Nguyễn Ngọc Thắng
Giảng viên chính
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN
41
PGS.TS Nguyễn Thủy Thanh
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN
42
PGS.TS Lâm Ngọc Thiềm
Nguyên CBGD
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN
43
GS.TSKH Nguyễn Nghĩa Thìn
Giảng viên cao cấp
Khoa Sinh học Trường ĐHKHTN
44
PGS.TS Lê Đình Thịnh
Nguyên CBGD
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN
45
PGS. TS Hoa Hữu Thu
Giảng viên chính
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN
46
GS.TS Nguyễn Công Thúy
Nguyên CBGD
Khoa Toán – Cơ – Tin, Trường ĐHKHTN
47
CN Đặng Đình Thường
Nguyên CBGD
Bộ môn Tiếng nước ngoài Trường ĐHKHXH&NV
48
GS.TS Đào Đình Thức
Nguyên CBGD
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN
49
CN Nguyễn Cẩm Tiêu
Nguyên CBGD
Bộ môn Tiếng nước ngoài Trường ĐHKHXH&NV
50
PGS.TS Hoàng Quốc Toàn
Giảng viên chính
Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN
51
PGS. TS Ngô Đăng Tri
Phó chủ nhiệm Khoa Lịch sử
Trường ĐHKHXH&NV
52
PGS.TS Nguyễn Xuân Trung
Giảng viên chính
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN
53
GS.TS Phan Văn Tường
Nguyên CBGD
Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN
54
GS.TS Hoàng Văn Vân
Chủ nhiệm Khoa Sau đại học
55
PGS. TS Phạm Xuân Xanh
Nguyên CBGD
Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV

Danh sách các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2006

TT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
1              
Ông Vũ Ngọc Ban
Chủ nhiệm Bộ môn Hóa lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
2              
Ông Lê Xuân Cận
Giảng viên cao cấp, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
3              
Ông Bạch Thành Công
Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
4              
Ông Nguyễn Hữu Công
Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, ĐHQGHN
5              
Ông Hồ Sĩ Đàm
Chủ nhiệm Bộ môn, Trường ĐHCN, ĐHQGHN
6              
Ông Trịnh Đình Đạt
Chủ nhiệm Bộ môn Di truyền, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
7              
Ông Nguyễn Hoàn
Nguyên Giảng viên chính, Trường ĐHKHTN
8              
Ông Nguyễn Văn Hữu
Giảng viên cao cấp, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
9              
Ông Nguyễn Văn Khánh
Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV
10           
Ông Lê Văn Khoa
Giảng viên cao cấp, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
11           
Ông Vũ Minh Giang
Phó Giám đốc ĐHQGHN
12           
Ông Nguyễn Văn Hàm
Chủ nhiệm Bộ môn Lưu trữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
13           
Ông Nguyễn Hòa
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNN, ĐHQGHN
14           
Ông Phạm Ngọc Hồ
Giảng viên cao cấp, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
15           
Ông Nguyễn Văn Hùng
Phó Chủ nhiệm bộ môn Vật lý lý thuyết, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
16           
Ông Nguyễn Hữu Việt Hưng
Chủ nhiệm Bộ môn Đại số - Tôpô - Hinh học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
17           
Ông Phạm Luận
Nguyên Giảng viên cao cấp, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
18           
Ông Nguyễn Vũ Lương
Chủ nhiệm khối phổ thông Chuyên Toán - Tin, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
19           
Ông Nguyễn Quang Ngọc
Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
20           
Ông Nguyễn Minh Thảo
Nguyên Giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm Bộ môn, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
21           
Ông Nguyễn Duy Tiến
Trưởng ban Điều hành Hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
22           
Ông Trần Tân Tiến
Chủ nhiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải Dương học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
23           
Ông Nguyễn Phú Thùy
Chủ nhiệm Khoa Điện tử Viễn thông, Trường ĐHCN, ĐHQGHN
24           
Ông Nguyễn Đình Triệu
Nguyên Giảng viên cao cấp, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
25           
Ông Đinh Văn Ưu
Chủ nhiệm Bộ môn, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: