Các Giáo sư
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Giáo sư
DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ

       

 

 

 

       

Số liệu tính đến ngày  01/01/2020

STT

Số lượng

Họ và tên

Năm sinh

Năm công nhận GS

Ghi chú

Nam

Nữ

I. Cơ quan ĐHQGHN

 

 

 

 

1

1

Đào Trọng Thi

1951

 

1989

 

2

2

Mai Trọng Nhuận

1952

 

1996

 

3

3

Vũ Minh Giang

1951

 

2002

 

4

4

Nguyễn Hữu Đức

1958

 

2004

 

5

5

Nguyễn Đình Đức

1963

 

2013

 

6

6

Nguyễn Tiến Thảo

1977

 

2019

 

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

 

 

 

7

1

Nguyễn Quang Báu

1954

 

2002

 

8

2

Nguyễn Hữu Việt Hưng

1954

 

2002

 

9

3

Nguyễn Hoàng Lương

1953

 

2002

 

10

4

Phạm Hùng Việt

1953

 

2003

 

11

5

Nguyễn Cao Huần

1952

 

2005

 

12

6

Đinh Văn Ưu

1950

 

2005

 

13

7

Nguyễn Hữu Dư

1954

 

2006

 

14

8

Bạch Thành Công

1952

 

2007

 

15

9

Nguyễn Huy Sinh

1950

 

2007

 

16

10

Đặng Hùng Thắng

1953

 

2007

 

17

11

Phan Văn Tân

1955

 

2011

 

18

12

Lưu Tuấn Tài

1950

 

2011

 

19

13

Hà Huy Bằng

1961

 

2012

 

20

14

Lưu Văn Bôi

1952

 

2013

 

21

15

Phan Tuấn Nghĩa

1959

 

2013

 

22

16

Nguyễn Đình Thành

1959

 

2013

 

23

17

Triệu Thị Nguyệt

 

1962

2014

 

24

18

Hoàng Xuân Cơ

1950

 

2015

 

25

19

Phạm Chí Vĩnh

1956

 

2015

 

26

20

Nguyễn Xuân Cự

1952

 

2018

 

27

21

Nguyễn Văn Nội

1959

 

2018

 

28

22

Lê Thanh Sơn

1970

 

2019

 

III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

 

 

 

29

1

Trần Chí Dõi

1953

 

2005

 

30

2

Mai Ngọc Chừ

1950

 

2006

 

31

3

Nguyễn Văn Khánh

1955

 

2007

 

32

4

Trần Thị Minh Đức

 

1954

2010

 

33

5

Vũ Đức Nghiệu

1954

 

2012

 

34

6

Trần Ngọc Vương

1956

 

2013

 

35

7

Nguyễn Văn Kim

1962

 

2015

 

36

8

Nguyễn Hữu Thụ

1952

 

2015

 

37

9

Phạm Quang Minh

1962

 

2016

 

38

10

Hoàng Bá Thịnh

1956

 

2016

 

39

11

Trần Nho Thìn

1951

 

2016

 

40

12

Lâm Thị Mỹ Dung

 

1959

2017

 

41

13

Hoàng Khắc Nam

1962

 

2017

 

42

14

Nguyễn Vũ Hảo

1958

 

2017

 

43

15

Hoàng Anh Tuấn

1976

 

2019

 

IV. Trường Đại học Ngoại Ngữ

 

 

 

 

44

1

Nguyễn Hòa

1956

 

2007

 

45

2

Hoàng Văn Vân

1955

 

2007

 

46

3

Nguyễn Văn Quang

1955

 

2009

 

V. Trường Đại học Công nghệ

 

 

 

 

47

1

Nguyễn Năng Định

1950

 

2007

 

48

2

Nguyễn Thanh Thủy

1960

 

2010

 

49

3

Bạch Gia Dương

1950

 

2016

 

50

4

Hoàng Nam Nhật

1962

 

2019

 

51

5

Chử Đức Trình

1976

 

2019

 

VI. Trường Đại học Kinh tế

 

 

 

 

52

1

Phan Huy Đường

1950

 

2015

 

VII. Trường Đại học Giáo dục

 

 

 

 

53

1

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

 

1955

2010

 

54

2

Vũ Văn Hùng

1957

 

2007

 

55

3

Lê Ngọc Hùng

1959

 

2011

 

56

4

Nguyễn Quý Thanh

1965

 

2016

 

VIII. Trường Đại học Việt Nhật

 

 

 

 

57

1

Furuta Motoo

1949

 

1995

 

IX. Khoa Luật

 

 

 

 

58

1

Đỗ Ngọc Quang

1953

 

2002

 

59

2

Phạm Hồng Thái

1953

 

2007

 

60

3

Lê Văn Cảm

1954

 

2009

 

61

4

Nguyễn Đăng Dung

1952

 

2009

 

62

5

Hoàng Thị Kim Quế

 

1955

2009

 

63

6

Phan Trung Lý

1954

 

2011

 

64

7

Nguyễn Bá Diến

1956

 

2016

 

X. Khoa Y Dược

 

 

 

 

65

1

Lê Ngọc Thành

1961

 

2015

 

66

2

Trần Bình Giang

1962

 

2015

 

67

3

Trịnh Đình Hải

1959

 

2018

 

68

4

Nguyễn Thanh Hải

1965

 

2019

 

XI. Khoa Quản trị và Kinh doanh

 

 

 

 

69

1

Nguyễn Xuân Yêm

1957

 

2002

 

XII. Viện Công nghệ Thông tin

 

 

 

 

70

1

Đinh Dũng

1951

 

1991

 

XIII. Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

 

 

 

 

71

1

Nguyễn Quang Ngọc

1952

 

2007

 

72

2

Trương Quang Hải

1952

 

2007

 

73

3

Phạm Hồng Tung

1963

 

2015

 

 

 

Tổng

68

5

 

 

Ghi chú: Danh sách các nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư theo Quyết định số 68/QĐ- HĐGSNN ngày 27/11/2019 của Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước.

                     

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :