Các Phó giáo sư
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Phó giáo sư
DANH SÁCH CÁC PHÓ GIÁO SƯ

Số liệu tính đến ngày 01/3/2014

STT
Họ và tên
Năm sinh
Năm công nhận Phó giáo sư
Nam
Nữ
I. Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội
(Văn phòng, các Ban chức năng, Văn phòng Đảng-đoàn thể Đại học Quốc gia Hà Nội)
       1.       
Phùng Xuân Nhạ
1963
 
2005
       2.       
Nguyễn Thế Bình
1954
 
2005
       3.       
Đinh Văn Hường
1962
 
2005
       4.       
Nguyễn Kim Sơn
1966
 
2005
       5.       
Vũ Văn Tích
1975
 
2010
       6.       
Lê Quân
1974
 
2009
II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
       7.       
Phạm Văn Nhiêu
1948
 
1992
       8.       
Đinh Văn Thanh
1949
 
1992
       9.       
Đào Văn Dũng
1955
 
1996
     10.      
Phạm Chí Vĩnh
1956
 
1996
     11.      
Cao Thế Hà
1952
 
1996
     12.      
Nguyễn Ngọc Thạch
1950
 
2002
     13.      
Nguyễn Đình Dũng
1952
 
2002
     14.      
Đoàn Văn Bộ
1952
 
2002
     15.      
Trần Hồng Côn
1950
 
2002
     16.      
Nguyễn Văn Đậu
1951
 
2002
     17.      
Đỗ Quang Huy
1953
 
2002
     18.      
Nguyễn Đình Hoè
1950
 
2002
     19.      
Tạ Đình Cảnh
1949
 
2002
     20.      
Hoàng Xuân Cơ
1950
 
2002
     21.      
Trần Thị Như Mai
 
1956
2002
     22.      
Phạm Quốc Triệu
1953
 
2002
     23.      
Lưu Đức Hải
1953
 
2002
     24.      
Nguyễn Xuân Quýnh
1949
 
2002
     25.      
Phạm Văn Huấn
1949
 
2002
     26.      
Nguyễn Hướng Điền
1948
 
2002
     27.      
Trần Thạch Văn
1951
 
2002
     28.      
Triệu Thị Nguyệt
 
1962
2003
     29.      
Bùi Duy Cam
1953
 
2003
     30.      
Đỗ Trung Tuấn
1954
 
2003
     31.      
Trịnh Ngọc Châu
1953
 
2003
     32.      
Vũ Văn Phái
1952
 
2003
     33.      
Tạ Hoà Phương
1949
 
2003
     34.      
Nguyễn Xuân Huấn
1952
 
2004
     35.      
Trịnh Hồng Thái
1957
 
2004
     36.      
Nhữ Thị Xuân
 
1954
2004
     37.      
Lê Thị Thanh Bình
 
1954
2005
     38.      
Lưu Thị Lan Hương
 
1959
2005
     39.      
Ngô Sĩ Lương
1952
 
2005
     40.      
Nguyễn Văn Ri
1952
 
2005
     41.      
Lê Như Thanh
1953
 
2005
     42.      
Lê Văn Vũ
1956
 
2005
     43.      
Phạm Văn Cự
1949
 
 
     44.      
Đặng Đình Châu
1949
 
2006
     45.      
Nguyễn Xuân Cự
1952
 
2006
     46.      
Nguyễn Ngọc Khôi
1953
 
2006
     47.      
Nguyễn Thị Loan
 
1955
2006
     48.      
Nguyễn Văn Nội
1959
 
2006
     49.      
Nguyễn Hữu Nhân
1960
 
2006
     50.      
Đỗ Đức Thanh
1956
 
2006
     51.      
Nghiêm Xuân Thung
1950
 
2006
     52.      
Trần Văn Trản
1951
 
2007
     53.      
Phan Minh Giang
1971
 
2007
     54.      
Nguyễn Thị Hà
 
1968
2007
     55.      
Lê Thanh Sơn
1970
 
2007
     56.      
Trần Quốc Bình
1969
 
2007
     57.      
Nguyễn Xuân Hải
1971
 
2007
     58.      
Nguyễn Thọ Sáo
1952
 
2007
     59.      
Phạm Quang Tuấn
1962
 
2007
     60.      
Nguyễn Văn Vượng
1964
 
2007
     61.      
Nguyễn Văn Quảng
1953
 
2007
     62.      
Vũ Hoàng Linh
1968
 
2007
     63.      
Nguyễn Vũ Lương
1951
 
2007
     64.      
Phan Viết Thư
1949
 
2007
     65.      
Phạm Ngọc Lân
1949
 
 
     66.      
Trần Văn Cúc
1950
 
2009
     67.      
Trần Thị Hồng
 
1964
2009
     68.      
Tạ Thị Thảo
 
1973
2009
     69.      
Đỗ Quang Trung
1962
 
2009
     70.      
Đỗ Minh Đức
1974
 
2009
     71.      
Đồng Kim Loan
 
1955
2009
     72.      
Nguyễn Đình Minh
1959
 
2009
     73.      
Võ Thanh Quỳnh
1959
 
2009
     74.      
Lê Văn Thiện
1971
 
2009
     75.      
Trần Văn Tuấn
1968
 
2009
     76.      
Võ Thị Thương Lan
 
1961
2009
     77.      
Trần Văn Thụy
1958
 
2009
     78.      
Nguyễn Văn Vịnh
1966
 
2009
     79.      
Nguyễn Hữu Điển
1951
 
2009
     80.      
Phạm Văn Bền
1951
 
2009
     81.      
Ngô Thu Hương
 
1966
2009
     82.      
Bùi Văn Loát
1958
 
2009
     83.      
Nguyễn Thanh Sơn
1959
 
2010
     84.      
Trần Ngọc Anh
1975
 
2011
     85.      
Nguyễn Tiền Giang
1976
 
2011
     86.      
Nguyễn Thị Cẩm Hà
 
1974
2011
     87.      
Lê Minh Hà
1973
 
2011
     88.      
Nguyễn Hiệu
1976
 
2011
     89.      
Nguyễn Minh Huấn
1961
 
2011
     90.      
Nguyễn Mạnh Khải
1975
 
2011
     91.      
Vũ Đỗ Long
1971
 
2011
     92.      
Nguyễn Trung Thành
1968
 
2011
     93.      
Trần Anh Tuấn
1974
 
2011
     94.      
Nguyễn Chu Hồi
1952
 
 
     95.      
Phùng Quốc Bảo
1952
 
2004
     96.      
Nguyễn Thị Vân Anh
 
1976
2012
     97.      
Trần Thị Dung
 
1966
2012
     98.      
Bùi Thị Việt Hà
 
1975
2012
     99.      
Lê Thu Hà
 
1971
2012
    100.     
Nguyễn Xuân Hoàn
1978
 
2012
    101.     
Nguyễn Quang Huy
1974
 
2012
    102.     
Vũ Văn Mạnh
1974
 
2012
    103.     
Trần Văn Quy
1960
 
2012
    104.     
Lê Trọng Vĩnh
1973
 
2012
    105.     
Phùng Đăng Hiếu
1969
 
2012
    106.     
Phạm Trọng Quát
1951
 
1996
    107.     
Vũ Đức Minh
1953
 
2005
    108.     
Đặng Văn Bào
1956
 
2004
    109.     
Nguyễn Thanh Bình
1976
 
2013
    110.     
Nguyễn Hùng Huy
1978
 
2013
    111.     
Từ Bình Minh
1972
 
2013
    112.     
Nguyễn Minh Trường
1968
 
2013
    113.     
Đoàn Hương Mai
 
1975
2013
    114.     
Nguyễn Thị Hồng Vân
 
1975
2013
    115.     
Đỗ Thị Kim Anh
 
1972
2013
    116.     
Nguyễn Anh Tuấn
1978
 
2013
III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    117.     
Lê Sĩ Giáo
1949
 
1992
    118.     
Vũ Quang Hào
1955
 
1996
    119.     
Nguyễn Tương Lai
1950
 
1996
    120.     
Phạm Gia Lâm
1953
 
1996
    121.     
Nguyễn Bá Thành
1951
 
1996
    122.     
Phạm Xuân Hằng
1950
 
1996
    123.     
Ngô Đăng Tri
1953
 
2002
    124.     
Nguyễn Đình Lê
1952
 
2002
    125.     
Vũ Ngọc Loãn
1951
 
2002
    126.     
Đào Thanh Lan
 
1955
2002
    127.     
Lâm Bá Nam
1954
 
2002
    128.     
Đào Xuân Chúc
1949
 
2003
    129.     
Hà Văn Đức
1954
 
2003
    130.     
Phạm Văn Khoái
1956
 
2003
    131.     
Dương Xuân Sơn
1954
 
2003
    132.     
Trần Đức Thanh
1951
 
2003
    133.     
Nguyễn Chí Hoà
1955
 
2004
    134.     
Trần Nho Thìn
1951
 
2004
    135.     
Nguyễn Hữu Đạt
1953
 
2005
    136.     
Nguyễn Hồng Cổn
1956
 
2005
    137.     
Vũ Quang Hiển
1951
 
2005
    138.     
Nguyễn Văn Kim
1962
 
2005
    139.     
Vũ Thị Phụng
 
1959
2005
    140.     
Nguyễn Hữu Thụ
1952
 
2005
    141.     
Lâm Thị Mỹ Dung
 
1959
2006
    142.     
Đỗ Thu Hà
 
1961
2006
    143.     
Hoàng Hồng
1953
 
2006
    144.     
Nguyễn Phạm Hùng
1958
 
2006
    145.     
Đoàn Đức Phương
1954
 
2006
    146.     
Vũ Văn Quân
1963
 
2006
    147.     
Nguyễn Hồi Loan
1953
 
2006
    148.     
Vũ Văn Thi
1954
 
2006
    149.     
Nguyễn Văn Chính
1956
 
2007
    150.     
Phạm Quang Minh
1962
 
2007
    151.     
Trịnh Đức Hiển
1951
 
2007
    152.     
Nguyễn Vũ Hảo
1958
 
2007
    153.     
Đỗ Thị Hòa Hới
 
1958
2007
    154.     
Nguyễn Quang Hưng
1961
 
2007
    155.     
Đinh Xuân Lý
1957
 
2007
    156.     
Phạm Văn Quyết
1956
 
2007
    157.     
Phạm Ngọc Thanh
1952
 
2007
    158.     
Dương Văn Thịnh
1950
 
2007
    159.     
Hoàng Bá Thịnh
1956
 
2007
    160.     
Trần Thị Quý
 
1957
2007
    161.     
Phạm Thành Hưng
1953
 
2007
    162.     
Trần Thị Minh Hòa
 
1966
2007
    163.     
Hoàng Mộc Lan
 
1956
2009
    164.     
Nguyễn Văn Hiệu
1973
 
2009
    165.     
Hoàng Anh Thi
 
1963
2009
    166.     
Lê Đình Chỉnh
1954
 
2009
    167.     
Đặng Xuân Kháng
1954
 
2009
    168.     
Hoàng Khắc Nam
1962
 
2009
    169.     
Phan Phương Thảo
 
1962
2009
    170.     
Nguyễn Anh Tuấn
1962
 
2009
    171.     
Nguyễn Thị Thúy Vân
 
1962
2009
    172.     
Đào Duy Hiệp
1953
 
2009
    173.     
Nguyễn Văn Chính
1960
 
2010
    174.     
Trương Thị Khánh Hà
 
1967
2010
    175.     
Nguyễn Thị Minh Hằng
 
1970
2010
    176.     
Nguyễn Thị Kim Hoa
 
1963
2010
    177.     
Trịnh Cẩm Lan
 
1970
2010
    178.     
Lê Thị Minh Loan
 
1973
2010
    179.     
Nguyễn Thiện Nam
1960
 
2010
    180.     
Nguyễn Văn Phúc
1959
 
2010
    181.     
Đặng Thị Lan
 
1961
2011
    182.     
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
1957
2011
    183.     
Trần Kim Đỉnh
1952
 
2002
    184.     
Nguyễn Thị Thu Hà
 
1965
2012
    185.     
Trần Thu Hương
 
1975
2012
    186.     
Lại Quốc Khánh
1976
 
2012
    187.     
Nguyễn Thị Nguyệt
 
1958
2012
    188.     
Nguyễn Văn Sửu
1973
 
2012
    189.     
Hoàng Anh Tuấn
1976
 
2012
    190.     
Trịnh Văn Tùng
1969
 
2012
    191.     
Phạm Quang Long
1953
 
 
    192.     
Phạm Công Nhất
1963
 
2009
    193.     
Trần Văn Hải
1957
 
2013
    194.     
Nguyễn Thị Mai Hoa
 
1965
2013
    195.     
Lê Văn Thịnh
1955
 
2013
    196.     
Nguyễn Thanh Bình
1956
 
2013
    197.     
Hoàng Thu Hương
 
1979
2013
    198.     
Trần Thị Kim Oanh
 
1968
2013
    199.     
Đặng Thị Thu Hương
 
1975
2013
    200.     
Nguyễn Tuấn Anh
1976
 
2013
IV. Trường Đại học Ngoại ngữ
    201.     
Nguyễn Quý Mão
1951
 
2003
    202.     
Nguyễn Lân Trung
1955
 
2003
    203.     
Lê Hùng Tiến
1956
 
2004
    204.     
Nguyễn Quang Thuấn
1952
 
2005
    205.     
Nguyễn Vân Dung
 
1954
2006
    206.     
Võ Đại Quang
1956
 
2006
    207.     
Nguyễn Thị Phương Hoa
 
1962
2007
    208.     
Nguyễn Xuân Thơm
1954
 
2007
    209.     
Phạm Ngọc Hàm
1959
 
2009
    210.     
Lưu Bá Minh
1954
 
2009
    211.     
Phạm Thị Thật
 
1955
2009
    212.     
Nguyễn Hoàng Anh
 
1967
2010
    213.     
Nguyễn Thị Bình
 
1956
2010
    214.     
Nguyễn Thành Văn
1961
 
2011
    215.     
Đinh Hồng Vân
1962
 
2011
    216.     
Trần Đình Bình
1955
 
2012
    217.     
Ngô Minh Thủy
 
1965
2012
    218.     
Vũ Thị Chín
 
1969
2012
    219.     
Lâm Quang Đông
1967
 
2013
    220.     
Nguyễn Ngọc Lưu Ly
 
1981
2013
    221.     
Cẩm Tú Tài
1973
 
2013
    222.     
Trịnh Đức Thái
1962
 
2013
V. Trường Đại học Công nghệ
    223.     
Trịnh Nhật Tiến
1950
 
2002
    224.     
Nguyễn Thế Hiện
1950
 
2003
    225.     
Nguyễn Ngọc Bình
1959
 
2003
    226.     
Hà Quang Thụy
1952
 
2006
    227.     
Trần Quang Vinh
1950
 
2006
    228.     
Hoàng Nam Nhật
1962
 
2006
    229.     
Hoàng Xuân Huấn
1954
 
2007
    230.     
Nguyễn Đình Việt
1955
 
2007
    231.     
Trương Vũ Bằng Giang
1973
 
2009
    232.     
Nguyễn Việt Hà
1974
 
2009
    233.     
Bạch Gia Dương
1950
 
2009
    234.     
Bùi Thế Duy
1978
 
2009
    235.     
Chử Đức Trình
1976
 
2010
    236.     
Đỗ Văn Thành
1956
 
2010
    237.     
Nguyễn Hà Nam
1976
 
2011
    238.     
Phạm Đức Thắng
1973
 
2011
    239.     
Trần Xuân Tú
1977
 
2011
    240.     
Trịnh Anh Vũ
1956
 
2011
    241.     
Nguyễn Hải Châu
1970
 
2012
    242.     
Lê Anh Cường
1976
 
2012
    243.     
Nguyễn Kiên Cường
1959
 
2012
    244.     
Đỗ Thị Hương Giang
 
1979
2012
    245.     
Phạm Bảo Sơn
1977
 
2012
    246.     
Trương Ninh Thuận
1977
 
2012
    247.     
Nguyễn Linh Trung
1973
 
2012
    248.     
Trần Minh Tuấn
1970
 
2012
    249.     
Đặng Thế Ba
1965
 
2013
    250.     
Trần Đức Tân
1980
 
2013
    251.     
Phạm Mạnh Thắng
1973
 
2013
    252.     
Nguyễn Quốc Tuấn
1953
 
2013
VI. Trường Đại học Kinh tế
    253.     
Phạm Văn Dũng
1957
 
2003
    254.     
Phan Huy Đường
1950
 
2003
    255.     
Trần Thị Thái Hà
 
1958
2005
    256.     
Nguyễn Hồng Sơn
1964
 
2005
    257.     
Hoàng Văn Hải
1966
 
2009
    258.     
Hà Văn Hội
1962
 
2009
    259.     
Trần Anh Tài
1957
 
2009
    260.     
Nguyễn Xuân Thiên
1957
 
2009
    261.     
Đỗ Minh Cương
1959
 
2010
    262.     
Đặng Đức Sơn
1975
 
2011
    263.     
Nguyễn Văn Định
1966
 
2005
    264.     
Nguyễn Mạnh Tuân
1962
 
2012
    265.     
Phí Mạnh Hồng
1956
 
1996
    266.     
Nguyễn Thị Kim Anh
 
1961
2013
    267.     
Phạm Thị Hồng Điệp
 
1974
2013
    268.     
Lê Danh Tốn
1953
 
2003
VII. Trường Đại học Giáo dục
    269.     
Nguyễn Nhụy
1950
 
1996
    270.     
Nguyễn Minh Tuấn
1960
 
2002
    271.     
Trịnh Văn Minh
1956
 
2004
    272.     
Đặng Xuân Hải
1950
 
2006
    273.     
Mai Văn Hưng
1960
 
2010
    274.     
Đinh Thị Kim Thoa
 
1962
2010
    275.     
Lê Kim Long
1957
 
2006
    276.     
Lê Khánh Tuấn
1957
 
2010
    277.     
Nguyễn Chí Thành
1970
 
2012
    278.     
Đặng Hoàng Minh
 
1979
2012
    279.     
Đinh Văn Dũng
1969
 
2012
    280.     
Lê Anh Vinh
1983
 
2013
VIII. Khoa Luật
    281.     
Nguyễn Bá Diến
1956
 
2002
    282.     
Đinh Dũng Sỹ
1962
 
2009
    283.     
Lê Thị Hoài Thu
 
1965
2010
    284.     
Nguyễn Ngọc Chí
1957
 
2012
    285.     
Ngô Huy Cương
1959
 
2012
    286.     
Trịnh Quốc Toản
1957
 
2012
    287.     
Nguyễn Hoàng Anh
 
1973
2013
IX. Khoa Sau đại học
    288.     
Trần Khánh Thành
1957
 
2004
X. Khoa Quốc tế
    289.     
Vũ Ngọc Tú
1954
 
2003
    290.     
Nguyễn Hải Thanh
1956
 
2003
    291.     
Vũ Xuân Đoàn
1955
 
2003
XI. Khoa Y-Dược
    292.     
Nguyễn Thanh Hải
1965
 
2010
    293.     
Đinh Đoàn Long
1972
 
2010
    294.     
Nguyễn Tiến Vững
1957
 
2013
XII. Khoa Quản trị Kinh doanh
    295.     
Hoàng Đình Phi
1969
 
2012
XIII. Viện Công nghệ thông tin
    296.     
Nguyễn Đình Hoá
1950
 
2002
XIV. Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
    297.     
Nguyễn Thị Việt Thanh
 
1958
2002
    298.     
Phạm Hồng Tung
1963
 
2006
XV. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
    299.     
Nguyễn Quý Thanh
1965
 
2007
XVI. Viện Vi Sinh vật và Công nghệ sinh học
    300.     
Dương Văn Hợp
1959
 
2011
XVII. Trung tâm Nghiên cứu đô thị
    301.     
Trần Mạnh Liểu
1957
 
2007
XVIII. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
    302.     
Phùng Quốc Thanh
1961
 
2012
XIX. Ban Quản lý các dự án
    303.     
Nguyễn Hoàng Hải
1973
 
2009
XX. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
    304.     
Phạm Trung Kiên
1962
 
2010
XXI. Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
    305.     
Lê Thị Thu Thủy
 
1970
2009
 
Tổng
242
63
 

 Đăng Khoa - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan