SINH VIÊN
Trang chủ   >  SINH VIÊN  >   Học bổng  >   Quy định
Kế hoạch học bổng ngoài ngân sách của ĐHQGHN năm học 2018 - 2019

TT

Tên học bổng

Tổ chức cấp

Số lượng (suất)

Trị giá

Đối tượng

Thời gian dự kiến trao học bổng

 

Mỗi suất

Đơn vị

Tổng học bổng

     

1

Học bổng Lawrence S.Ting

Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting

18

10,000,000

VNĐ

180,000,000

SV có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên; SV có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng

9/2018
3/2019

 

- SV xuất sắc

11

     

- SV nghèo vượt khó

7

     

2

Học bổng Kumho Asiana

Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

39

2,150,000

VNĐ

83,850,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, được nhận học bổng trong thời gian học đại học nếu duy trì được kết quả học tập

10/2018
5/2019

 
 
 

3

Học bổng Lotte, Hàn Quốc

Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc

36

300

USD

7,800

SV có kết quả  học tập đạt loại giỏi trở lên; SV có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên; theo học ngành Hàn Quốc, Kinh tế

10/2018

 

- Học kỳ 1

18

300

 

5,400

 

- Học kỳ 2

18

300

 

5,400

4/2019

 

4

Học bổng Posco, Hàn Quốc

Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc

20

500

USD

10,000

SV có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt

10/2018

 

5

Học bổng Toshiba, Nhật Bản

Quỹ học bổng Toshiba, Nhật Bản

 

 

JPY

1,500,000

HVCH, NCS có kết quả học tập tốt, có báo cáo khoa học, HVCH dưới 27 tuổi, NCS dưới 30 tuổi

10/2018
3/2019

 

- Học bổng toàn phần

 

200,000

     

- Học bổng bán phần

 

100,000

     

6

Học bổng PonyChung,
Hàn Quốc

Quỹ học bổng PonyChung,
Hàn Quốc

30

500

USD

15,000

SV có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt

11/2018

 

- Học bổng

 

- Chương trình trao đổi 1 năm tại Trường ĐH Korea, Hàn Quốc

1

     

SV năm thứ 2 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

2/1018-2/2019

 

7

Học bổng Yamada, Nhật Bản

Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản

50

200

USD

10,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

12/2018

 

8

Học bổng Shinnyo, Nhật Bản

Quỹ học bổng ShinnyoEn, Nhật Bản

215

 

USD

65,000

HS SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

12/2018

 

- Học bổng cho Học sinh

130

200

 

26,000

 

- Học bổng cho Sinh viên

80

300

 

24,000

 

 

- Chương trình giao lưu tại Nhật Bản

5

   

15,000

HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập và đáp ứng yêu cầu

10/2018

 

9

Học bổng Vừ A Dính

Quỹ học bổng Vừ A Dính

87

1,500,000

VNĐ

128,500,000

HS SV là người dân tộc thiểu số, có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và rèn luyện đạt loại tốt, có hoàn cảnh khó khăn

3/2019

 

- Học bổng Sinh viên

83

1,500,000

 

124,500,000

 

- Học bổng Học sinh

4

1,000,000

 

4,000,000

 

10

Học bổng Mitsubishi,
Nhật Bản

Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản - Ngân hàng Tokyo Mitsubishi

30

340

USD

10,200

SV có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt

1/2019

 

11

Học bổng Nguyễn Trường Tộ

Quỹ Khuyến học Việt Nam

20

250

USD

5,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn, được nhận học bổng trong thời gian học đại học nếu duy trì được kết quả học tập

1/2019

 

12

Học bổng Vingroup

Tập đoàn Vingroup

50

10,000,000

VNĐ

500,000,000

SV có thành tích học tập đạt loại giỏi trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ; SV đạt giải NCKH, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên

1/2019

 

13

Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản

Quỹ Tài năng trẻ Sasakawa, 
Nhật Bản

 

 

USD

20,000

HVCH, NCS ngành môi trường, kinh tế, nhân văn có kết quả học tốt, có nghiên cứu khoa học/bài báo, có tiềm năng lãnh đạo trong tương lai

12/2019

 

- Học bổng cho học viên cao học

 

2,000

     

- Học bổng cho nghiên cứu sinh

 

3,000

     

14

Học bổng K-T

Quỹ học bổng K-T

15

2,000,000

VNĐ

30,000,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

4/2019

 

 

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :