Trang chủ   >   >    >  
Chương trình đào tạo tài năng ngành Toán học

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Về kiến thức
Đối với sinh viên ngành Toán học, chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về Toán học. Chương trình đào tạo chú trọng khối kiến thức cơ sở đủ sâu và đủ rộng để các sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đặt và giải bài toán, ứng dụng toán học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, dần dần đạt đến trình độ cao, đáp ứng các yêu cầu của Nhà trường trong tương lai.
1.2. Về kỹ năng
Chương trình hướng tới việc rèn luyện cho sinh viên tư duy chính xác của toán học, tư duy thuật toán, phương pháp tiếp cận khoa học tới các vấn đề thực tế.
1.3. Về năng lực
Ngoài mục tiêu kế cận đội ngũ giảng dạy của Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên tốt nghiệp ngành Toán học hệ đào tạo tài năng có thể tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học hoặc công tác tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất có sử dụng kiến thức Toán học.
1.4. Về thái độ
Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo tài năng ngành Toán học có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức và sức khoẻ tốt, trung thực trong khoa học, yêu ngành nghề, nhiệt tình công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 166 tín chỉ, trong đó:
- Khối kiến thức chung: 34 tín chỉ
(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)
- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhânvăn: 04 tín chỉ
+ Tự chọn: 04/08  tín chỉ
- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành: 35 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở ngành: 69 tín chỉ
+ Bắt buộc: 61 tín chỉ
+ Tự chọn: 08 tín chỉ
- Khối kiến thức chuyên ngành: 14 tín chỉ
+ Bắt buộc: 06 tín chỉ
+ Tự chọn: 08 tín chỉ
- Khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ  
 2.2 Khung chương trình đào tạo (PDF)
III.  Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:
GS.TS Nguyễn Tự Cường, GS.TS Nguyễn Quý Hỷ, GS.TS Lê Xuân Cận, GS.TS Huỳnh Mùi, GS.TS Đặng Huy Ruận, GS.TSKH Vũ Ngọc Phát, GS.TSKH Trần Vũ Thiệu, GS.TSKH Trần Văn Nhung, GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu, GS.TSKH Nguyễn Hữu Công, GS.TSKH Nguyễn Đăng Bích, GS.TSKH Hà Huy Khoái, GS.TSKH Đỗ Ngọc Diệp, GS.TSKH Đào Trọng Thi, GS.TSKH Đào Huy Bích, GS.TSKH Bùi Công Cường, PGS.TS Trần Ngọc Giao, PGS.TS Phan Huy Khải, PGS.TS Phạm Trọng Quát, PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo, PGS.TS Nguyễn Thuỷ Thanh, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên, PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy, PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng, PGS.TS Nguyễn Hữu Ngự, PGS.TS Nguyễn Đình Sang, PGS.TS Nguyễn Đình Hoá, PGS.TS Lương Chi Mai, PGS.TS Hà Tiến Ngoạn, PGS.TS Đoàn Văn Ban, PGS.TS Đỗ Văn Lưu, PGS.TS Đặng Văn Đức, PGS.TSKH Vũ Đình Hòa, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Tấn, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy, PGS.TSKH Nguyễn Văn Minh, PGS.TSKH Nguyễn Đình Công, PGS.TSKH Lê Tuấn Hoa, PGS.TSKH Hà Huy Vui, PGS.TSKH Đinh Nho Hào, PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức, GS.TS Nguyễn Hữu Dư, GS.TSKH Phạm Kỳ Anh, GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng, GS.TSKH Nguyễn Duy Tiến, PGS.TS Trần Trọng Huệ, PGS.TS Trần Thọ Châu, PGS.TS Trần Huy Hổ, PGS.TS Phạm Chí Vĩnh, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS Nguyễn Đức Đạt, PGS.TS Hoàng Quốc Toàn, PGS.TS Hoàng Chí Thành, PGS.TS Đỗ Trung Tuấn, PGS.TS Đào Văn Dũng, PGS.TS Đào Hữu Hồ, PGS.TS Đặng Đình Châu, PGS.TS Chu Đức, PGS.TSKH Đặng Hùng Thắng....

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: