Trang chủ   >   >    >  
Đào tạo chuẩn Ngành sinh học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH SINH HỌC

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về  kiến  thức

Chương trình trang bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản và các quá trình sinh học ở các mức độ khác nhau của khoa học sự sống (phân tử, tế bào, cơ quan, cơ thể, quần xã), mối quan hệ của chúng với nhau và với môi trường ngoài. Chương trình được xây dựng theo mục tiêu đào tạo diện rộng, có định hướng chuyên ngành, nhằm cung cấp những kiến thức và các phương pháp nghiên cứu chuyên sâu về một trong các lĩnh vực: sinh học phân tử và tế bào, sinh học cơ thể thực vật, động vật và người, sinh học quần thể, quần xã, hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

1.2. Về kỹ năng

Chương trình trang bị những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như điều tra thu thập mẫu, định loại, phân tích và tổng hợp các số liệu, đồng thời giúp cho sinh viên có khả năng tư duy sáng tạo, tính chủ động cao, có phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học.

1.3. Về năng lực

Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy Sinh học ở các trường đại học Khoa học, các trường Đại học, Cao đẳng về Nông, Lâm, Ngư, Y, Dược học, Sư phạm, các trường Trung học phổ thông, nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Sinh học thực nghiệm, Công nghệ Sinh học ở các cơ quan nghiên cứu,  làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và môi trường.

1.4. Về thái độ

Chương trình nhằm đào tạo Cử nhân Sinh học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, say mê nghề nghiệp.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 134 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                  30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                         04 tín chỉ

+ Tự chọn:                            04/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                 46 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                          37 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                31 tín chỉ

+ Tự chọn:                                 06 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                       10 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                06 tín chỉ

+ Tự chọn:                                 04 tín chỉ

- Khối kiến thức nghiệp vụ:                                             02 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                  05 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

III.

Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Vũ Văn Vụ, GS.TS Vũ Trung Tạng, GS.TS Phạm Văn Ty, GS.TS Nguyễn Thị Kim Ngân, GS.TS Nguyễn Quốc Khang, GS.TS Nguyễn Mộng Hùng, GS.TS Nguyễn Lân Dũng, GS.TS Nguyễn Bá, GS.TS Mai Đình Yên, GS.TS Lê Vũ Khôi, GS.TS Lê Đình Lương, GS.TS Jean FranVois Beckers, GS.TS Đỗ Ngọc Liên, GS.TS Bùi Công Hiển, GS.TSKH Trịnh Tam Kiệt, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, GS.TSKH Nguyễn Nghĩa Thìn, PGS.TS, Trương Nam Hải, PGS.TS Trịnh Xuân Hậu, PGS.TS Trịnh Hồng Thái, PGS.TS Trịnh Đình Đạt, PGS.TS Trần Ninh, PGS.TS Trần Công Yên, PGS.TS Tống Kim Thuần, PGS.TS Phan Tuấn Nghĩa, PGS.TS Phạm Bình Quyền, PGS.TS Nguyễn Xuân Quýnh, PGS.TS Nguyễn Xuân Huấn, PGS.TS Nguyễn Văn Mùi, PGS.TS Nguyễn Thùy Châu, PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hiền, PGS.TS Nguyễn Thị Quỳ, PGS.TS Nguyễn Thị Chính, PGS.TS Nguyễn Hữu Nhân, PGS.TS Nguyễn Đức Thành, PGS.TS Nguyễn Đình Quyến, PGS.TS Ngô Tự Thành, PGS.TS Ngô Giang Liên, PGS.TS Lưu Thị Lan Hương, PGS.TS Lê Duy Thành, PGS.TS Kiều Hữu ảnh, PGS.TS Hà Đình Đức, PGS.TS Bùi Phương Thuận.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: