Trang chủ   >   >    >  
Đào tạo chuẩn Ngành Địa lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH ĐỊA LÝ

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên những tri thức về quy luật thành tạo, phát triển và tác động lẫn nhau của các địa quyển, sự phân bố và diễn biến của các dạng tài nguyên, môi trường. Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học Địa lý hiện đại, nhiệt đới, các vấn đề về tài nguyên - môi trường toàn cầu, Việt Nam để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

1.2. Về kỹ năng

Sinh viên được rèn luyện kỹ năng thành lập bản đồ các hiện tượng và quá trình tự nhiên, các dạng hoạt động sản xuất, mô hình hóa và sử dụng các phần mềm chuyên dụng nghiên cứu sự phân hóa lãnh thổ và diễn biến theo thời gian của các đối tượng địa lý ở các quy mô khác nhau.

1.3. Về năng lực

Sau khi học xong chương trình, sinh viên có được năng lực cần thiết của một cán bộ Địa lý, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa Đất nước.

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Địa lý có khả năng nghiên cứu khoa học theo các hướng: Sinh thái cảnh quan và Môi trường, Địa mạo và tai biến thiên nhiên, Địa lý và môi trường biển, Bản đồ - Hệ thông tin địa lý và Viễn thám, Địa nhân văn và Kinh tế sinh thái, Địa lý du lịch và Du lịch sinh thái, Địa lý qui hoạch và tổ chức lãnh thổ, có khả năng giảng dạy địa lý tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông. Ngoài ra, các cử nhân Địa lý còn có thể đảm nhận công việc trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường và giảm thiểu tai biến thiên nhiên, xây dựng, quản lý và đánh giá các dự án phát triển đô thị, nông nghiệp, nông thôn.

1.4. Về thái độ

Đào tạo cử nhân ngành Địa lý có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và có năng lực chuyên môn cao, trung thực trong khoa học.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 136 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                  30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                    02 tín chỉ

+ Tự chọn:                                02/08  tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                 26 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                          63 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                   59   tín chỉ

+ Tự chọn:                                04/18  tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                       10 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                   06   tín chỉ

+ Tự chọn:                                    04   tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                  05 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

III. Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Nguyễn Cao Huần, GS.TS Lisa Drummond, GS.TS Đào Đình Bắc, GS.TSKH Nguyễn Quang Mỹ, GS.TSKH Đặng Hùng Võ, PGS.TS Vũ Văn Phái, PGS.TS Trương Quang Hải, PGS.TS Phạm Văn Cự, PGS.TS Phạm Trọng Mạnh, PGS.TS Phạm Quang Anh, PGS.TS Nhữ Thị Xuân, PGS.TS Nguyễn Vi Dân, PGS.TS Nguyễn Văn Xa, PGS.TS Nguyễn Thị Hải, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh, PGS.TS Nguyễn Hoàn, PGS.TS Lê Vân Trình, PGS.TS Đinh Văn Thanh, PGS.TS Đặng Văn Bào, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên, TSKH Phạm Hoàng Hải.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: