Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Hóa học)

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ

Ngành: Sư phạm Hóa học

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Hóa học)

 

Mã số:  60 14 10

 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số………/SĐH, ngày………tháng……năm 2007

 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Về kiến thức:

- Cung cấp kiến thức nền tảng, hiện đại của chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Hoá học

- Cung cấp những kiến thức hiện đại của  Hoá học

 Về năng lực:

- Hình thành năng lực xây dựng chiến lược dạy học (Phát triển chương trình; đánh giá trong dạy học; tổ chức quá trình dạy học).

- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học

- Hình thành năng lực  sử dụng công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học giáo dục

Về kỹ năng:

- Xây dựng và phát triển chương trình Hoá học

- Triển khai phương pháp dạy học Hoá học và đổi mới phương pháp dạy học Hoá học cho các đối tượng khác nhau

Về nghiên cứu khoa học:

- Giải quyết vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học

- Nghiên cứu khoa học giáo dục và phương pháp dạy học các bộ môn thuộc  ngành Hoá học

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Sư phạm Hóa học

+ Tên tiếng Anh: Master in Chemistry  Education

2. Môn thi tuyển sinh

Môn thi Cơ bản:   Lí luận dạy học.

Môn thi Cơ sở:     Cơ sở lí thuyết hóa học và cấu tạo chât..

Môn Ngoại ngữ:  Trình độ B, một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ sẽ phải tích lũy:               59 tín chỉ,

Trong đó:

Khối kiến thức chung bắt buộc:    11 tín chỉ

Triết học:                               04 tín chỉ

Ngoại ngữ chung:                      04 tín chỉ

Ngoại ngữ chuyên ngành:            03 tín chỉ

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:   38 tín chỉ

Khối kiến thức bắt buộc:             34 tín chỉ

Khối kiến thức lựa chọn:             4/24 tín chỉ

Luận văn thạc sĩ:                      10 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: