Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Chuyên ngành Quản lí Giáo dục (Thạc sĩ)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Ngµnh: Quản lí Giáo dục

Chuyªn ngµnh: Quản lí Giáo dục

M· sè:  60 14 05

(Ban hành kèm theo Quyết định số………/SĐH, ngày………tháng……năm 2007

 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Về kiến thức:

Chương trình cao học Quản lí giáo dục cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu, hiện đại về giáo dục học, về khoa học quản lý nói chung, và quản lý giáo dục nói riêng về những vấn đề kinh tế - xã hội của phát triển giáo dục, và quản lí giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi.

 Về kỹ năng:

Chương trình trang bị cho học viên kỹ năng cơ bản của một người quản lý giáo dục, kỹ năng vận dụng những kiến thức về khoa học giáo dục, khoa học quản lý và quản lý giáo dục vào quản lý các cơ sở giáo dục và các hoạt động sư phạm; Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra các hoạt động giáo dục như một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý giáo dục.

Về năng lực

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ quản lý giáo dục, học viên có thể:

Đảm nhiệm tốt các công tác tại các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức xã hội khác;

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu khoa học giáo dục;

Tham gia thiết kế, triển khai và quản lý các dự án giáo dục.

Học viên có khả năng học và nghiên cứu ở bậc học cao hơn cùng ngành.

Về nghiên cứu:

Chương trình cao học Quản lí giáo dục trang bị cho học viên:

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nói chung và khoa học quản lý giáo dục nói riêng.

Phương pháp lập kế hoạch cho các chương trình, dự án giáo dục, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, công tác đào tạo trong trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

 + Tên tiếng Anh: Master in Education Management

2. Môn thi tuyển sinh

Môn thi Cơ bản:   Logic học.

Môn thi Cơ sở:          Giáo dục học.

Môn Ngoại ngữ:   Trình độ B, một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ sẽ phải tích lũy:               60 tín chỉ,

Trong đó:

Khối kiến thức chung bắt buộc:    11 tín chỉ

Triết học:                               04 tín chỉ

Ngoại ngữ chung:                      04 tín chỉ

Ngoại ngữ chuyên ngành:            03 tín chỉ

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:   37 tín chỉ

Khối kiến thức bắt buộc:             33 tín chỉ

Khối kiến thức lựa chọn:             4/24 tín chỉ

Luận văn thạc sĩ:                      12 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: