Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và PP dạy

   KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Ngành: Tiếng Nga

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn Tiếng Nga)

Mã số: 60 14 10

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4071/SĐH, ngày 31 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Giúp học viên nắm vững kiến thức về các khoa học ngôn ngữ và các khoa học sư phạm, mở rộng và cập nhật kiến thức chuyên sâu về lí luận và thực tiễn dạy học tiếng Nga, để trên cơ sở đó học viên có thể vận dụng nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn dạy học tiếng Nga ở nước ta.

- Về năng lực: Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Nga) chương trình II có thể đảm nhận nhiệm vụ thiết kế chương trình và dạy học tiếng Nga chuyên ngành, dạy tiếng Nga trình độ nâng cao ở các học viện, trường đại học và cao đẳng, làm nòng cốt chuyên môn ở các trường phổ thông trung học, hoặc làm công tác nghiên cứu ở một cơ quan nghiên cứu phương pháp dạy học tiếng Nga.

- Về kĩ năng: Phát triển các kĩ năng tiếng Nga, đặt biệt là các kĩ năng phục vụ nghiệp vụ giảng dạy.

- Về nghiên cứu: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Nga): Các vấn đề về tiếp thụ ngôn ngữ, lí thuyết dạy học, phương pháp dạy học tiếng Nga, xây dựng chương trình - giáo trình dạy học tiếng Nga, dạy tiếng Nga chuyên ngành, ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Nga và các vấn đề chuyên môn khác. Học viên tự định hình hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục học tập và nghiên cứu xa hơn trong lĩnh vực Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Nga).

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Tiếng Nga

- Tên tiếng Anh: Master in Russian

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Nga

- Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Nga

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 51 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                25 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        17 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          8 tín chỉ/ 13 tín chỉ

               - Luận văn:                                                       15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: