Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Ngành: Tiếng Trung Quốc

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã số: 60 22 10

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4072/SĐH, ngày 31 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Giúp người học nắm vững thành tựu nghiên cứu lí luận và thực tiễn về ngôn ngữ Trung Quốc và một số khoa học liên ngành, mở rộng và cập nhật kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc. Trên cơ sở đó, trang bị cho người học khả năng phát hiện, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực ngôn ngữ Trung Quốc, thực hiện tốt công tác phiên dịch (dịch nói và dịch viết) và giảng dạy tiếng Trung Quốc trong các phạm vi, điều kiện và hoạt động công tác cụ thể.

- Về năng lực: Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc chương trình II được trang bị khả năng bắt kịp những tiến bộ khoa học - kĩ thuật, phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc để có thể đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu tiếng Trung Quốc vì những mục đích ứng dụng chuyên biệt; phiên dịch tiếng Trung Quốc ở trình độ chuyên sâu; giảng dạy tiếng Trung Quốc chuyên ngành tại các trường đại học, cao đẳng; hoặc làm nòng cốt chuyên môn ở các trường phổ thông trung học.

- Về kĩ năng: Phát triển các kĩ năng tiếng Trung Quốc, đặc biệt là kĩ năng nói và viết luận.

- Về nghiên cứu: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Các vấn đề về ngữ pháp tiếng Trung Quốc, ngữ nghĩa học tiếng Trung Quốc, ngữ dụng học tiếng Trung Quốc, Hán ngữ cổ đại, đối chiếu ngôn ngữ Trung-Việt, văn hoá Trung Hoa, văn học Trung Quốc và các vấn đề chuyên môn khác. Học viên tự định hình hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục học tập và nghiên cứu xa hơn trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Tiếng Trung Quốc

- Tên tiếng Anh: Master in Chinese

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Trung Quốc

- Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Trung Quốc

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 51 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                25 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        19 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          6 tín chỉ/ 31 tín chỉ

               - Luận văn:                                                       15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: