Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Ngành: Tiếng Anh

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Mã số: 62 22 15 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4069/SĐH, ngày 31 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Đào tạo những nhà khoa học có trình độ lí thuyết cao về ngôn ngữ học tiếng Anh và các khoa học liên quan, có kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ và văn hoá Anh-Mỹ, có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực giảng dạy lí thuyết và thực hành tiếng Anh và chủ động, sáng tạo trong việc phát hiện, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

- Về năng lực: Trang bị cho người học năng lực giảng dạy lí thuyết và thực hành tiếng Anh ở các bậc đại học và sau đại học, tiến hành độc lập các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ học tiếng Anh, giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ Anh.

- Về kĩ năng: Phát triển kĩ năng trình bày các vấn đề bằng văn phong khoa học, kĩ năng tiến hành các nghiên cứu khoa học trong ngôn ngữ học.

- Về nghiên cứu: Trang bị cho người học các phương pháp nghiên cứu phù hợp để giúp họ độc lập thực hiện và hướng dẫn thực hiện các nghiên cứu khoa học có tính hiệu quả và tính thực tiễn cao, có thể giải quyết một cách chủ động, sáng tạo các vấn đề đặt ra trong chuyên ngành Ngôn ngữ Anh thuộc các lĩnh vực lí thuyết ngữ pháp tiếng Anh, ngữ nghĩa học tiếng Anh, ngữ dụng học tiếng Anh, ngôn bản tiếng Anh, đối chiếu ngôn ngữ Anh-Việt, giao tiếp giao văn hoá Anh-Việt và các lĩnh vực chuyên môn khác.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Tiếng Anh

- Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in English

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Anh (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Anh (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ C)

- Môn thi chuyên ngành: Lí thuyết ngôn ngữ Anh

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

1.1. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 12 tín chỉ, trong đó:

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ                

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                9/30 tín chỉ

     - Luận án

1.2. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (chương trình loại II) (trừ Luận văn), sau đó tiếp tục chương trình như đối với NCS đã có bằng thạc sĩ.

Tổng số đơn vị học trình phải tích luỹ:  48 tín chỉ, trong đó:

     - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                   11 tín chỉ

     - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                           25 tín chỉ

              + Bắt buộc:                                                        19 tín chỉ

              + Lựa chọn:                                                     6/33 tín chỉ

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                9/30 tín chỉ

          - Luận án

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: