Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp

  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Ngành: Tiếng Pháp

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp

Mã số: 60 22 20

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4070/SĐH, ngày 31 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Cung cấp, mở rộng, đi sâu và cập nhật kiến thức về ngôn ngữ học về phương pháp giảng dạy tiếng nước ngoài và các khoa học liên quan để trên cơ sở đó học viên có thể vận dụng nghiên cứu các vấn đề trong ngôn ngữ Pháp.

- Về năng lực: Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp chương trình loại II được trang bị khả năng bắt kịp những tiến bộ khoa học - kĩ thuật trong chuyên môn, phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên môn để có thể đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu tiếng Pháp vì những mục đích ứng dụng chuyên biệt; biên dịch, phiên dịch tiếng Pháp chuyên ngành ở trình độ cao; giảng dạy tiếng Pháp ở trình độ nâng cao; giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành tại các học viện, trường đại học và cao đẳng.

- Về kĩ năng: Phát triển các năng lực nghiên cứu và kĩ năng thực hành chuyên môn trong đó có kĩ năng thực hành tiếng Pháp.

- Về nghiên cứu: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp: Các vấn đề về lí thuyết ngữ pháp tiếng Pháp, ngữ nghĩa học tiếng Pháp, ngữ dụng học tiếng Pháp, ngôn bản tiếng Pháp, đối chiếu ngôn ngữ Pháp-Việt, văn hoá - văn minh Pháp và các vấn đề chuyên môn khác. Học viên tự định hình hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục học tập và nghiên cứu xa hơn trong lĩnh vực Ngôn ngữ Pháp.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Tiếng Pháp

- Tên tiếng Anh: Master in French

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Pháp

- Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Pháp

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Anh, Nga, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 51 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                25 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        17 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          8 tín chỉ/ 14 tín chỉ

               - Luận văn:                                                       15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: