Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và PP dạy học tiếng Pháp

  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Ngành: Tiếng Pháp

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Tiếng Pháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4070/SĐH, ngày 31 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Đi sâu và cập nhật các kiến thức lí luận và thực tiễn về phương pháp giảng dạy tiếng nước ngoài, về ngôn ngữ học và các khoa học liên quan giúp cho nghiên cứu sinh nắm vững các lí thuyết về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ và văn hoá Pháp, văn hoá các nước nói tiếng Pháp và có trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy lí thuyết và thực hành tiếng Pháp.

- Về năng lực: Phát triển năng lực dạy học lí thuyết ở bậc đại học và sau đại học, có thể tiến hành độc lập các nghiên cứu khoa học về dạy học tiếng Pháp, có thể giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu dạy học tiếng Pháp.

- Về kĩ năng: Phát triển năng lực và kĩ năng nghiên cứu khoa học, kĩ năng trình bày các nghiên cứu khoa học và kĩ năng thực hành chuyên môn.

- Về nghiên cứu: Trang bị cho người học các phương pháp nghiên cứu phù hợp để giúp họ độc lập thực hiện và hướng dẫn thực hiện các nghiên cứu khoa học có tính hiệu quả và tính thực tiễn cao, có thể giải quyết một cách chủ động, sáng tạo các vấn đề đặt ra trong chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Pháp) thuộc các lĩnh vực tiếp thụ ngôn ngữ, lí thuyết dạy học, phương pháp dạy học tiếng Pháp, xây dựng chương trình - giáo trình dạy học tiếng Pháp, ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Pháp và các lĩnh vực chuyên môn khác.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Tiếng Pháp

- Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in French

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Pháp (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Pháp (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Anh, Nga, Đức, Trung Quốc (trình độ C)

- Môn thi chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Tiếng Pháp

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

1.1. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 09 tín chỉ, trong đó:

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ                

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                9/30 tín chỉ

     - Luận án

1.2. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn Tiếng Pháp) (trừ Luận văn), sau đó tiếp tục chương trình như đối với NCS đã có bằng thạc sĩ.

Tổng số đơn vị học trình phải tích luỹ:  48 tín chỉ, trong đó:

     - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                   11 tín chỉ

     - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                           25 tín chỉ

              + Bắt buộc:                                                        17 tín chỉ

              + Lựa chọn:                                                     8/18 tín chỉ

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                9/30 tín chỉ

          - Luận án

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: