Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ngành: Kinh tế đối ngoại

Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

Mã số: 60 31 07

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4068/SĐH, ngày 31 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Mở rộng, nâng cao và cập nhật các kiến thức cơ sở đã được giảng dạy ở bậc đại học, tăng cường kiến thức liên ngành và trang bị theo hướng chuyên sâu kiến thức chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế cần thiết.

- Về năng lực: Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo đại học, các cơ quan hoạch định chính sách và quản lí kinh tế nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại cũng như có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu để đạt học vị tiến sĩ.

- Về kĩ năng: Học viên được trang bị kĩ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề của nền kinh tế thế giới hiện đại; Phát triển khả năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề của nền kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, đồng thời tăng cường cho họ năng lực và kĩ năng xử lí các vấn đề thực tiễn của kinh tế đối ngoại ở nước ta.

- Về nghiên cứu: Học viên có thể chọn một trong các vấn đề sau:

·        Các mô hình tăng trưởng trên thế giới và vấn đề lựa chọn mô hình tăng trưởng ở Việt nam.

·        Các mô hình công nghiệp hoá trên thế giới và vấn đề lựa chọn mô hình công nghiệp hoá ở Việt Nam.

·        Toàn cầu hoá, khu vực hoá và vấn đề hội nhập vào khu vực và thế giới của nền kinh tế Việt Nam.

·        Cải cách kinh tế trong các nền kinh tế chuyển đổi: kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam.

·        Chính sách thương mại: những vấn đề lí thuyết và thực tiễn; Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và Việt Nam.

·        Các định chế thương mại quốc tế.

·        Chính sách tỉ giá hối đoái: những vấn đề lí thuyết và thực tiễn; Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và Việt Nam.

·        Các định chế tài chính quốc tế.

·        Lí thuyết và chính sách đầu tư quốc tế: kinh nghiệm của các nước trên thế giới và của Việt Nam.

·        Đầu tư nước ngoài; Các công ty xuyên quốc gia; Chuyển giao công nghệ.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại

- Tên tiếng Anh: Master in Foreign Economics

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Toán kinh tế

- Môn thi cơ sở: Kinh tế học

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 59 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                33 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        23 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                         10 tín chỉ/ 18 tín chỉ

          - Luận văn:

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: