Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ngành: Du lịch Chuyên ngành: Du lịch

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4018/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Trang bị các kiến thức lí luận về du lịch và du lịch hiện đại, các kiến thức về kinh tế du lịch, về nghiệp vụ, quản lí du lịch, quản trị kinh doanh du lịch,văn hoá quản lí và kinh doanh du lịch, những kiến thức nâng cao về thống kê du lịch, marketing du lịch, tâm lí học du lịch … ở trình độ sau đại học.

- Về năng lực: Hoàn thành khóa đào tạo, học viên có khả năng đảm nhiệm độc lập các đề tài nghiên cứu về du lịch, có khả năng giảng dạy trong các trường trung học, cao đẳng và đại học về du lịch và có thể đảm nhiệm các công việc liên quan đến tổ chức, quản lí, kinh doanh, tiếp thị du lịch hoặc chuyên viên về các lĩnh vực có liên quan đến du lịch.

- Về kĩ năng: Trang bị cho học viên những kĩ năng cơ bản như kĩ năng thẩm định các tư liệu liên quan đến du lịch, kĩ năng thẩm định và đánh giá các tiềm năng du lịch, kĩ năng quản trị và kinh doanh du lịch, quản lí du lịch, marketing và tổ chức, khai thác tài nguyên du lịch, kĩ năng nghiên cứu. Ngoài ra, người học còn được rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, phương pháp sư phạm … trong quá trình học tập.

- Về nghiên cứu: Trang bị khả năng nghiên cứu các lĩnh vực trong ngành du lịch và những ngành có liên quan.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Du lịch

- Tên tiếng Anh: Master in Tourism

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Đại cương văn hoá Việt Nam

- Môn thi cơ sở: Cơ sở du lịch học

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 50 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                26 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        18 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          8 tín chỉ/ 24 tín chỉ

               - Luận văn:                                                       13 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: