Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ngành: Tâm lí học Chuyên ngành: Tâm lí học xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4014/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: NCS được trang bị những kiến thức chuyên sâu thuộc các lĩnh vực Tâm lí học chuyên ngành dưới dạng các chuyên đề. Trên cơ sở đó, giúp cho NCS có tầm nhìn lí luận trước những vấn đề trong đời sống tâm lí hàng ngày, tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể đi sâu nghiên cứu, giải quyết những đề tài khoa học trong một chuyên ngành hẹp hoặc mang tính chất liên ngành.

- Về năng lực: Học xong chương trình, NCS có thể làm được những việc sau:

·                Giảng dạy tâm lí học ở các trường đại học và cao đẳng

·                Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu có liên quan đến việc sử dụng những tri thức Tâm lí học

·                Làm cán bộ tư vấn tâm lí cho lãnh đạo các cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể…

·                Có thể tham gia hướng dẫn, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tâm lí học

- Về kĩ năng: Trong quá trình đào tạo, NCS được trang bị những kĩ năng cơ bản sau:

·        Kĩ năng đọc hiểu sâu các tài liệu lí luận chuyên ngành; năng lực khái quát hoá lí luận những tài liệu đã đọc theo quan điểm riêng của bản thân.

·        Kĩ năng hướng dẫn sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học, thực hành tâm lí, thảo luận (xêmina)…

·        Kĩ năng vận dụng những phương pháp tiếp cận (phương pháp luận) và phối hợp các phương pháp nghiên cứu cụ thể trong khi tiến hành nghiên cứu một đề tài tâm lí học cụ thể.

·        Kĩ năng xây dựng văn bản khoa học (đề cương khoa học, báo cáo khoa học, luận văn khoa học…)

·        Kĩ năng trình bày, lắng nghe, thảo luận những vấn đề khoa học.

·        Tất cả các kĩ năng này thường xuyên được luyện tập trong quá trình đào tạo, nhằm làm cho chúng trở thành các kĩ năng bậc cao của người học.

- Về nghiên cứu: NCS có thể đi theo các hướng nghiên cứu sau:

·                Tâm lí học giáo dục trẻ em và tâm lí học phát triển

·                Tâm lí học xã hội

·                Tâm lí học quản trị kinh doanh

·                Tâm lí học pháp lí

·                Tâm lí học nhân cách

·                Tâm lí học lâm sàng và tâm bệnh học

·                Tham vấn và trị liệu tâm lí

·        Tâm lí học lao động và tổ chức

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Tâm lí học

- Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Psychology

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác – Lênin (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi cơ sở: Tâm lí học đại cương (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ C)

- Môn thi chuyên ngành: Tâm lí học xã hội

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

1.1. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 09 tín chỉ, trong đó:

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ                

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/16 tín chỉ

     - Luận án

1.2. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tâm lí học (trừ Luận văn), sau đó tiếp tục chương trình như đối với NCS đã có bằng thạc sĩ.

Tổng số đơn vị học trình phải tích luỹ:  56 tín chỉ, trong đó:

     - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                   11 tín chỉ

     - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                           36 tín chỉ

              + Bắt buộc:                                                        24 tín chỉ

              + Lựa chọn:                                                   12/36 tín chỉ

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/16 tín chỉ

          - Luận án

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: