Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ngành: Thông tin – thư viện Chuyên ngành: Khoa học thư viện

Mã số: 60 32 20

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4016/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức:

·        Có trình độ lí luận chuyên môn cao, nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa học thông tin – thư viện từ việc lựa chọn, thu thập, bổ sung nguồn tin, xử lí, lưu giữ, phân tích, tổng hợp tin. Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động thông tin - thư viện của đơn vị và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

·        Có kiến thức tốt về công nghệ thông tin, am hiểu các loại hình cơ quan thông tin – thư viện hiện đại. Có khả năng triển khai và ứng dụng các công nghệ hiện đại vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp.

·        Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

- Về năng lực:

·        Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Thông tin – Thư viện trong các trường đại học, cao đẳng.

·        Có thể đảm nhiệm tốt các công việc ở tất cả các vị trí trong các cơ quan thông tin – thư viện.

·        Có khả năng định hướng hoạt động đối với tất cả các loại hình cơ quan thông tin - thư viện: phân tích, thiết kế hệ thống, xác định được chức năng, nhiệm vụ và xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lí cho từng cơ quan thông tin - thư viện cụ thể theo hướng hiện đại.

- Về kĩ năng:

·        Thông thạo các kĩ năng quan trọng trong việc quản lí, chỉ đạo, giải quyết vấn đề, ra quyết định, đánh giá và tiến hành nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Thông tin - Thư viện.

·        Có kĩ năng thiết kế và xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thông tin truyền thống và hiện đại nhằm tăng cường chất lượng hoạt động của cơ quan thông tin – thư viện.

- Về nghiên cứu:

·        Nắm vững những vấn đề lí luận cơ bản của Khoa học Thư viện (Lịch sử; Hệ thống khái niệm; Thuật ngữ; Phạm trù; Nguyên lí; Quy luật,…quan hệ của Khoa học Thông tin - Thư viện nói chung và chuyên ngành khoa học Thư viện nói riêng với các khoa học khác).

·        Có khả năng định hướng nghiên cứu của ngành phù hợp với những vấn đề thuộc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội nói chung và sự nghiệp Thông tin - Thư viện nói riêng trong giai đoạn cách mạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

·        Xây dựng Bộ sách công cụ làm phương tiện giảng dạy và học tập (Từ điển thuật ngữ chuyên ngành Thông tin - Thư viện)

·        Nghiên cứu kinh nghiệm, phương pháp và thành tựu mới của hoạt động thực tiễn của các cơ quan thông tin - thư viện các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt nghiên cứu việc ứng dụng những thành tựu công nghệ thông tin, và công nghệ truyền thông hiện đại vào hoạt động thông tin - thư viện ở Việt Nam.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Thông tin – thư viện

- Tên tiếng Anh: Master in Library and Information Science

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Đại cương văn hóa Việt Nam

- Môn thi cơ sở: Thông tin học

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                36 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        24 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                         12 tín chỉ/ 32 tín chỉ

               - Luận văn:                                                       13 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: