Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ngành: Lưu trữ và quản trị văn phòng Chuyên ngành: Lưu trữ

Mã số: 60 32 24

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4016/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên các nhóm kiến thức cơ bản và nâng cao về các lĩnh vực sau:

·        Khối kiến thức cơ sở về hành chính học, về tổ chức bộ máy nhà nước, về quản trị văn phòng.

·        Khối kiến thức chuyên sâu về lưu trữ học.

·        Khối kiến thức bổ trợ và tự chọn nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp khác nhau của người học.

- Về năng lực: Sau khi học xong chương trình, học viên có được các năng lực sau đây:

·        Nắm vững những vấn đề cơ bản về lưu trữ học, có khả năng phát hiện những vấn đề về mặt lí luận cũng như thực tiễn cần được nghiên cứu và giải quyết; từ đó có thể tham mưu, tư vấn chính sách về lĩnh vực lưu trữ cho các cấp lãnh đạo và quản lí.

·        Có khả năng độc lập hoặc biết tổ chức một nhóm, một tập thể cùng triển khai nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực lưu trữ học.

- Về kĩ năng:

·        Có khả năng vận dụng các phương pháp khoa học để tiếp cận và giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn trong công tác quản lí hành chính, công tác xây dựng và ban hành văn bản, công tác lưu trữ và công tác đảm bảo, cung cấp thông tin cho cán bộ lãnh đạo và quản lí trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp.

·        Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các trường hành chính các trường trung học, cao đẳng và đại học về các lĩnh vực chuyên môn đã được đào tạo.

- Về nghiên cứu: Trang bị khả năng nghiên cứu độc lập các vấn đề thuộc lĩnh vực lưu trữ học, văn bản học và quản trị văn phòng. Cụ thể như sau:

·        Nghiên cứu cơ sở khoa học về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng để tham mưu cho Đảng và Nhà nước đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

·        Nghiên cứu những lí luận mới về lưu trữ học, văn bản học, công bố học và quản trị văn phòng hiện nay.

·        Nghiên cứu những tác động của sự thay đổi trong xã hội hiện đại đến công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.

·        Nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ và quản lí hành chính trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Lưu trữ và quản trị văn phòng

- Tên tiếng Anh: Master in Archivology and Office Management

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Công tác văn thư

- Môn thi cơ sở: Lí luận và phương pháp công tác lưu trữ

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                36 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        24 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                         12 tín chỉ/ 26 tín chỉ

               - Luận văn:                                                       13 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: