Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ngành: Luật học Chuyên ngành: Luật biển – quản lí biển

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4236/SĐH, ngày 12 tháng 11 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Chương trình nhằm bổ sung và nâng cao những kiến thức pháp lí đã học ở đại học cho học viên, cung cấp những kiến thức lí luận và thực tiễn chuyên sâu về Luật quốc tế nói chung, bên cạnh đó, tập trung phần lớn khối lượng chương trình trang bị cho học viên kiến thức toàn diện về luật biển và quản lí biển.

- Về năng lực: Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật biển - quản lí biển, học viên có thể sử dụng những kiến thức và kĩ năng được đào tạo để đảm nhận nhiều cương vị công tác khác nhau như:

·                Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo Luật và các Viện, Trung tâm nghiên cứu Luật biển quốc tế.

·                Làm công tác thực tiễn tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp khác trong bộ máy nhà nước như: Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

·                Làm công tác nghiên cứu, tư vấn, quản lí hoặc thực tiễn khác trong các cơ quan, phái đoàn đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài hoặc bên cạnh các tổ chức quốc tế; làm việc cho các tổ chức quốc tế liên chính phủ hoặc phi chính phủ tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

- Về kĩ năng: Chương trình nhằm đào tạo cho học viên những kĩ năng nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực Luật Biển quốc tế. Tốt nghiệp chương trình, học viên có khả năng tiến hành nghiên cứu độc lập về các vấn đề của Luật biển quốc tế, có khả năng nhận định, đánh giá và tham gia vào quá trình hoạch địch chính sánh, pháp luật về biển, có khả năng tư vấn và giải quyết tốt các lĩnh vực liên quan đến biển.

- Về nghiên cứu: Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật biển - quản lí biển nhằm đào tạo và hướng cho học viên những hướng nghiên cứu chính sau đây:

·                Những chuyển biến về lí luận và thực tiễn áp dụng Luật biển quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa,

·                Những vấn đề pháp lí quốc tế đương đại về một số lĩnh vực liên quan đến luật biển quốc tế…

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Luật học

- Tên tiếng Anh: Master in Laws

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác – Lênin

- Môn thi cơ sở: Lí luận chung về nhà nước và pháp luật

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 59 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                40 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        32 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          8 tín chỉ/ 16 tín chỉ

               - Luận văn:                                                         8 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: