Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Thực vật học

Mã số: 60 42 01

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4137 /SĐH, ngày…05 tháng…11năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Thạc sĩ phải là người có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học và công nghệ, kinh tế và xã hội, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Thực vật học.

2. Về năng lực:

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Thực vật học, người học sẽ được trang bị những kiến thức và năng lực chuyên môn như sau:

Về lý thuyết: nắm được những kiến thức cơ bản của chuyên ngành Thực vật học. Cụ thể là hiểu và giải thích tính đa dạng của sinh giới, mối quan hệ giữa thực vật và các nhân tố môi trường, mối quan hệ giữa các taxôn.

Về thực hành: nắm vững và thành thạo các phương pháp nghiên cứu của Thực vật học nói chung và chuyên môn sâu.

3. Về kĩ năng

Sau khi tốt nghiệp cao học thuộc chuyên ngành Thực vật học người thạc sĩ có đủ năng lực chuyên môn để làm việc trong những lĩnh vực sau:

Giảng dạy chuyên ngành Thực vật học tại các trường Đại học và  Cao đẳng có liên quan.

Nghiên cứu trong lĩnh vực Thực vật học.

Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cử nhân.

Tham gia những vấn đề của khoa học công nghệ và môi trường có liên quan tới thực vật.

 

4. Về nghiên cứu:

Các lĩnh vực nghiên cứu sâu thuộc chuyên ngành Thực vật học bao gồm:

·    Hình thái thực vật

·    Phân loại thực vật

·    Địa lí thực vật

·    Sinh thái thực vật

·    Tài nguyên thực vật

·    Đa dạng sinh học và bảo tồn

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Sinh học.

+ Tiếng Anh: Master in  Biology.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  thống kê.

+  Môn cơ sở: Sinh học cơ sở.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 52 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

26 tín chỉ

- Bắt buộc:

20 tín chỉ

- Lựa chọn:

  6 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

 

Chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: