Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Vật lý chất rắn

Mó số: 60 44 07

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3995 /S§H, ngày…25…tháng…10…năm 2007

 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Học viên được trang bị đầy đủ các kiến thức của vật lí hiện đại về vật lí chất rắn, có trình độ về lý thuyết và thực nghiệm trong lĩnh vực về chất rắn, có trình độ cao về lý thuyết và thực nghiệm trong các hướng chuyên ngành của vật lí chất rắn: Từ học, bán dẫn, sensơ… Sau quá trình đào tạo các cán bộ này có khả năng ứng dụng tốt các kiến thức, kỹ năng thực hành đã học vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

2. Về kỹ năng:

Học viên được trang bị những kĩ năng phân tích, tổng hợp các vấn đề thực nghiệm và lý thuyết. Có kỹ năng tiến hành thực nghiệm và xử lý số liệu; đánh giá kết quả thực nghiệm.

3. Về năng lực:

Sau khi được đào tạo các học viên đáp ứng tốt yêu cầu làm việc tại các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, Cao đẳng, cơ sở sản xuất và kinh doanh… có liên quan đến lĩnh vực vật lí chất rắn, vật liệu điện tử và công nghệ vật liệu.

4. Về nghiên cứu:

Các học viên được tham gia nghiên cứu theo một trong các hướng khoa học hiện đại, cập nhật hiện nay trên thế giới và trong khu vực:

·   Các vật liệu và các vật liệu bán dẫn (gốm ferite, hợp kim, màng mỏng bán dẫn…)

·   Thiết lập và giải các bài toán mô phỏng, thực hiện tính toán ở mức độ trung bình.

·   Chế tạo các mảng mỏng nhạy quang, quang điện tử khảo sát tính chất vật lý của chúng và khả năng ứng dụng.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ Vật lý.

+ Tiếng Anh: Master in Physics.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Giải tích cho vật lí.

+  Môn cơ sở: Cơ sở cơ học lượng tử.

+ Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo:

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 57 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

31 tín chỉ

- Bắt buộc:

23 tín chỉ

- Lựa chọn:

  8 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ


 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: