Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Cơ học chất lỏng

Mã số: 62 44 22 01

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4199 /SĐH, ngày…7 tháng…11…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Trang bị những kiến thức chuyên sâu, hiện đại, cập nhật về chuyên ngành Cơ học chất lỏng.

2. Về kỹ năng: :

Tiến sĩ chuyên ngành Cơ học chất lỏng có kỹ năng thiết lập và xây dựng các mô hình toán học và tính toán trên máy tính.

3. Về năng lực:

Có khả năng độc lập tổ chức nghiên cứu và ứng dụng theo hướng chuyên ngành của mình vào thực tiễn, có khả năng thâm nhập sang các ngành kỹ thuật khác có liên quan.

4. Về nghiên cứu:

Tiến sĩ về Cơ học chất lỏng có thể phát huy năng lực của mình trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học và cao đẳng, các viện nghiên cứu, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ trì các đề án nghiên cứu cơ bản và ứng dụng.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ  Cơ học.

+ Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Mechanics.

 2. Môn thi tuyển sinh

Đối với các đối tượng có đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Cơ học chất lỏng.

+ Môn chuyên ngành: Cơ học chất lỏng, chất khí và Plasma.

+ Môn ngoại ngữ : Trỡnh độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Cơ học chất lỏng.

+ Môn cơ bản: Toán cho cơ học.

+ Môn cơ sở: Cơ học đại cương.

+ Mụn chuyờn ngành: Cơ học chất lỏng, chất khí và Plasma.

+ Mụn ngoại ngữ: Trỡnh độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                         9  tín chỉ, trong đó:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:          6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.       

 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                         50 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):         11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:           30 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                          22 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                            8 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:               3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                   6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.

 

Chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: