Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Cơ học vật thể rắn

Mã số: 60 44 21

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4199…/SĐH, ngày…7…tháng…11…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Cơ học vật thể rắn nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ sở cơ học được nâng cao, phương pháp tư duy và phương pháp tính toán trong cơ học, các kiến thức chuyên sâu về Cơ học vật thể rắn.

2. Về kỹ năng: 

Trang bị cho học viên kỹ năng thiết lập và xây dựng các mô hình toán học, xử lý các mô hình đó trên máy tính về các bài toán Cơ học vật thể rắn.

3. Về năng lực:

Tạo cho người học khả  năng nghiên cứu trong lĩnh vực được đào tạo và có năng lực vận dụng tổng hợp vào thực tiễn, có khả năng thâm nhập sang ngành kĩ thuật có liên quan đến Cơ học vật thể rắn.

4. Về nghiên cứu:

Các Thạc sĩ Cơ học vật thể rắn có thể phát huy năng lực của mình trong công tác giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, trong nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu thuộc các Bộ, Ngành, các cơ quan thiết kế, các phòng kĩ thuật ở các Tổng công ty, các cơ sở sản xuất kinh doanh có yêu cầu kiến thức tổng hợp về Cơ học vật thể rắn.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Cơ học.

+ Tiếng Anh: Master in  Mechanics.

 2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cho cơ học.

+  Môn cơ sở: Cơ học đại cương.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                     57 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

30 tín chỉ

- Bắt buộc:

22 tín chỉ

- Lựa chọn:

 8 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

16 tín chỉ

 

Chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: