Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Hóa Lí thuyết và Hóa lí

Mã số: 60 44 31

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3794 /SĐH, ngày 9  tháng  10  năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2. Về kỹ năng:

3. Về năng lực:

4. Về nghiên cứu:

Các hướng nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành của Hóa hiện đại.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ Hóa học.

+ Tiếng Anh: Master in Chemistry.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  II

+  Môn cơ sở: Cơ sở  lí thuyết hóa học và cấu tạo chất.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B, chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 57 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

31 tín chỉ

- Bắt buộc:

23 tín chỉ

- Lựa chọn:

  8 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: