Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Hóa Phân tích

Mã số: 60 44 29

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3794 /SĐH, ngày…9…tháng…10…năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Mở rộng, nâng cao và cập nhật các kiến thức cơ sở đã được giảng dạy ở bậc đại học, tăng cường kiến thức liên ngành và trang bị theo hướng chuyên sâu kiến thức chuyên ngành Hóa học cần thiết đảm bảo cho học viên nắm vững lý thuyết, có khả năng làm chủ chương trình giảng dạy môn Hóa học, nghiên cứu khoa học cũng như các công tác khác.

2. Về kỹ năng:

Bồi dưỡng kĩ năng giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học. Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng phân tích, phát hiện, lựa chọn những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thuộc chuyên ngành Hóa phân tích để bổ sung vào nhận thức của cá nhân và ứng dụng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác.

 

3. Về năng lực:

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Hóa học vô cơ ở bậc đại học với chất lượng tốt, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo.

4. Về nghiên cứu:

Các hướng nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành của hóa phân tích hiện đại.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ Hóa học.

+ Tiếng Anh: Master in Chemistry.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  II

+  Môn cơ sở: Cơ sở  lí thuyết hóa học và cấu tạo chất.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B, chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo.

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 57 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

31 tín chỉ

- Bắt buộc:

23 tín chỉ

- Lựa chọn:

  8 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ


 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: