Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Địa chất học

Mã số: 60 44 55

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4011…/SĐH, ngày…26…tháng…10…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

chuyên gia địa chất học học có trình độ phân tích và tổng hợp các tài liệu về địa tầng, trầm tích, địa vật lý và các tài liệu cấu trúc - kiến tạo.

2. Về năng lực:

Học viên cao học sau khi tốt nghiệp có khả năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực  tiễn trong công tác nghiên cứu Địa chất-Khoáng sản ở Việt Nam.

3. Về kĩ năng:

Nâng cao kỹ năng nghiên cứu và khả năng giải quyết các vấn đề thực tế.

4. Về nghiên cứu:

Hiện nay, khoa Địa chất đã và đang tập trung phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực Địa chất sau đây:

·    Địa chất các khu vực khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam.

·    Nghiên cứu và đối sánh địa tầng

·    Nghiên cứu địa tầng định lượng

·    Nghiên cứu và ứng dụng vi cổ sinh trong phân chia địa tầng khu vực thềm lục địa Việt Nam

·    Nghiên cứu ứng dụng kiến tạo mảng trong đo vẽ và thành lập bản các loại bản đồ chuyên đề.

·    Nghiên cứu và xác lập các  đơn vị cấu trúc địa chất khu vực trong các bối cảnh kiến tạo mảng.

·    Nghiên cứu quá trình tiến hoá các bồn trầm tích cổ trong bối cảnh kiến tạo mảng.

·    Nghiên cứu lịch sử phát triển địa chất các khu vực trên lãnh thổ Việt Nam.

·    Thành lập và đo vẽ các loại bản đồ chuyên đề.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Địa chất.

+ Tiếng Anh: Master in Geology.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  II.

+  Môn cơ sở: Địa chất đại cương.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 56 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

30 tín chỉ

- Bắt buộc:

20 tín chỉ

- Lựa chọn:

10 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

 

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: