Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Thủy văn học

Mã số: 60 44 90

(Ban hành kèm theo Quyết định số…3900…/SĐH, ngày…18…tháng…10…năm 2007

 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức

Bổ sung và nâng cao những kiến thức đã được học ở bậc đại học, đặc biệt là khoa học và kỹ thuật hiện đại, thực tiễn Việt Nam. Giúp học viên nắm vững lý thuyết và có trình độ tốt về thực hành.

2. Về kỹ năng

Học viên có khả năng nghiên cứu triển khai giải quyết các bài toán cụ thể trong một lĩnh vực cụ thể của thuỷ văn học; biết cách nghiên cứu thực hiện các mô hình, công nghệ cần thiết để giải quyết bài toán.

3. Về năng lực

Bảo đảm cho học viên có năng lực thực hiện tốt công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành của mình; có khả năng phát hiện và tham gia giải quyết những vấn đề Thuỷ văn học hiện đại và Việt Nam.

4. Về nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu chính:

+ Nghiên cứu phân tích quy luật biến đổi của các yếu tố thuỷ văn theo không gian lãnh thổ.

+ Quy hoạch và quản lý tổng hợp lưu vực, quản lý tổng hợp tài nguyên nước...

+ Mô hình hoá các quá trình thuỷ văn phục vụ quy hoạch khai thác và quản lý tài nguyên nước; dự báo lũ, quy hoạch phòng chống lũ và giảm nhẹ thiên tai.

+ Động lực học dòng sông và phòng chống xói lở.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ Thủy văn.

+ Tiếng Anh: Master in Hidrology.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp I.

+  Môn cơ sở: Thủy văn đại cương.

+ Môn ngoại ngữ: trình độ B, (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo:

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 54 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

28 tín chỉ

- Bắt buộc:

20 tín chỉ

- Lựa chọn:

  8 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: