Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Đại số và lí thuyết số

Mã số: 60 46 05

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4198 /SĐH, ngày…7…tháng…11…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

                         

                        1. Về kiến thức:

Trang bị các kiến thức nâng cao và được cập nhật về chuyên ngành  Đại số và lí thuyết số.

                        2. Về năng lực

 Thạc sĩ chuyên ngành Đại số và li thuyết số có khả năng giảng dạy các môn Toán học cơ bản và các môn thuộc chuyên ngành Đại số và lí thuyết số ở các trường Đại học, Cao đẳng, có khả năng tham gia nghiên cứu và ứng dụng Toán học theo hướng chuyên ngành của mình ở các Viện, trường Đại học và các cơ quan nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh.

3. Về nghiên cứu:

Thạc sĩ chuyên ngành Đại số và lí thuyết số có thể được  tiếp tục đào tạo ở bậc học tiến sĩ theo các mã ngành tương ứng.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Toán học.

+ Tiếng Anh: Master in  Mathematics.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Đại số.

+  Môn cơ sở: Giải tích.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                     57 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

30 tín chỉ

- Bắt buộc:

22 tín chỉ

- Lựa chọn:

  8 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

16 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: