Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Kĩ thuật điện tử

Mã số: 60 52 70

(Ban hành kèm theo Quyết định số…3899…/SĐH, ngày…18…tháng 10…năm 2007

 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật máy tính, lý thuyết và kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật xử lí thông tin và kỹ thuật viễn thông để có thể tiếp thu và làm chủ các công nghệ mới trong lĩnh vực này.

2. Về kỹ năng

Học viên được trang bị kỹ năng kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống, mô phỏng máy tính, sửa chữa và xây dựng hệ thống điện tử - truyền thông ở mức độ cơ bản.

3. Về năng lực

Thạc sỹ Công nghệ Điện tử - Viễn thông tốt nghiệp chương trình đào tạo này có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tế xuất hiện trong phạm vi chuyên môn mà mình phụ trách ở các thành phần kinh tế quốc dân cũng như an ninh và quốc phòng, đồng thời nắm được một số phương pháp nghiên cứu có thể đáp ứng yêu cầu làm việc trong các phòng thí nghiệm.

4. Về nghiên cứu

Học viên có thể nghiên cứu theo các hướng sau:

·      Điều khiển tự động và robotics

·      Chế tạo và ứng dụng các linh kiện mems

·      Xử lý thông tin

·      Các công nghệ mới trong mạng viễn thông

·      Các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ 3&4

·      Hệ thông tin quang và toàn quang.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ Công nghệ điện tử - viễn thông.

+ Tiếng Anh: Master in Electronics and Telecommunication Technology.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toỏn xỏc suất thống kờ.

+  Môn cơ sở: Thụng tin số và kĩ thuật số.

+ Môn ngoại ngữ: trình độ B, chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo:

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 53 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

27 tín chỉ

- Bắt buộc:

19 tín chỉ

- Lựa chọn:

  8 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: