Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Kĩ thuật viễn thông

Mã số: 62 52 70 05

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3899…/SĐH, ngày…18…tháng 10…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Trang bị cho nghiên cứu sinh các kiến thức Chuyên sâu về kỹ thuật viễn thông, kỹ thuật máy tính, lý thuyết và kỹ thuật thiết kế hệ truyền thông, kỹ thuật xử lí tín hiệu để có thể tiếp thu và làm chủ các công nghệ mới trong lĩnh vực này.

2. Về kỹ năng:

Nghiên cứu sinh được trang bị kỹ năng kỹ năng phân tích và thiết kế chuyên sâu   hệ thống truyền tin, mô phỏng máy tính và xây dựng hệ thống điện tử - truyền thông chuyên đề ở mức độ cao.

3. Về năng lực:

Tiến sỹ Kỹ thuật Viễn thông tốt nghiệp chương trình đào tạo này có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tế xuất hiện trong phạm vi chuyên môn mà mình phụ trách ở cương vị lãnh đạo nhóm, đơn vị ở các thành phần kinh tế quốc dân cũng như an ninh và quốc phòng, đồng thời có thể đứng đầu các hướng nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm.

4. Về nghiên cứu:

Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông có khả năng đi sâu nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu theo các hướng sau: Điện tử công nghiệp chuyên dụng, Điện tử y tế, Thiết kế chip, Công nghệ MEMS, các hệ điều khiển tự động, Robitics …

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

 + Tiếng Việt: Tiến sĩ Công nghệ điện tử - viễn thông.

+ Tiếng Anh: Doctor of  Philosophy in Electronics and Telecommunication Technology.

2. Môn thi tuyển sinh

Đối với các đối tượng có đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Kĩ thuật viễn thông.

+ Môn chuyên ngành: Kĩ thuật truyền dẫn số.

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành ngành Kĩ thuật viễn thông.

+ Môn cơ bản: Toán xác suất thống kê .

Đối với các đối tượng có đủ các bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Kĩ thuật viễn thông.

+ Môn chuyên ngành: Kĩ thuật truyền dẫn số.

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiờn cứu.

Đối với các đối tượng có đủ các bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Kĩ thuật viễn thông.

+ Môn cơ bản:: Thông tin số và kĩ thuật số.

+ Môn chuyên ngành: Kĩ thuật truyền dẫn số.

+ Môn ngoại ngữ: Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                         9 - 12 tín chỉ, trong đó:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:     3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                  6 - 9 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ   

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                        47 - 50 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):                  11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:          27 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                    19 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                     8 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:              3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                    6 – 9 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: