Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành: Môi trường không khí

Mã số: 60 85 02 10

 (Ban hành kèm theo Quyết định số………/SĐH, ngày………tháng……năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức về quy luật biến đổi, đặc trưng cấu trúc của môi trường khí và sự tương tác của các yếu tố khí tượng, khí hậu, địa hình đến môi trường, sự biến đổi khí hậu khu vực và toàn cầu. Trên cơ sở đó tạo tiền đề cho nghiên cứu sinh có khả năng độc lập cao trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cập nhật, nâng cao và hoàn chỉnh những kiến thức cơ bản, hiểu biết sâu sắc về kiến thức chuyên ngành đạt trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có khả năng sáng tạo, giải quyết những vấn đề khoa học - công nghệ trong lĩnh vực môi trường không khí.

kỹ năng:

Nghiên cứu sinh được trang bị các kỹ năng về lập trình tính toán, phân tích thống kê toán - vật lý trong việc xử lý chuỗi số liệu quan trắc và thực nghiệm; vận dụng thành thạo các công cụ tin học, GIS và viễn thám trong việc mô hình hoá các bài toán liên quan tới sự lan truyền và dự báo chất ô nhiễm trong môi trường không khí.

Khả năng của tiến sĩ môi trường không khí có thể làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học và các Viện, các Bộ, các Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài nguyên & Môi trường, v.v... Các tiến sĩ có khả năng sử dụng thành thạo phương pháp mô hình hoá định lượng để đánh giá, dự báo sự lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, kết hợp với Hệ thông tin địa lý (GIS), viễn thám và Hệ thông tin Môi trường (EIS) tạo thành một công cụ tổng hợp trong việc đánh giá, phân tích phục vụ cho các dự án về qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

- Nghiên cứu tính biến động theo thời gian và không gian của các yếu tố môi trường không khí (bụi, các khí độc v.v...) trong tầng biên khí quyển.

- Thiết lập và giải bài toán đánh giá và dự báo sự lan truyền các chất ô nhiễm phát thải từ các nguồn điểm, nguồn đường, nguồn mặt ở các khu công nghiệp và đô thị.

- Phóng xạ của khí quyển.

- Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của tầng ôzôn Bình lưu và ôzôn Đối lưu, các chất làm suy giảm tổng lượng ôzôn; hiệu ứng nhà kính và sự biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng đến môi trường.

- Nghiên cứu đề xuất các biện pháp kiểm soát chất lượng không khí phục vụ cho các dự án qui hoạch, quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững các khu đô thị và khu công nghiệp.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

             + Tiếng Việt: Tiến sĩ Khoa học Môi trường

+ Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Environmental Science

2. Môn thi tuyển sinh

 Đối với những thí sinh đã có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự thi:

+Ngoại ngữ trình độ C (Một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc)

+ Môn chuyên ngành: Cơ sở môi trường không khí

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu

Đối với những thí sinh chưa có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự thi:

+Ngoại ngữ trình độ C (Một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc)

+ Môn cơ bản: Toán Cao cấp III

+ Môn cơ sở: Cơ sở Khoa học Môi trường

+ Môn chuyên ngành: Cơ sở môi trường không khí

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp, hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

           - Tổng số số tín chỉ phải tích lũy:            9 tín chỉ, trong đó:

      + Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:          3 tín chỉ

      + Khối kiến thức chuyên đề  NCS:      6/14 tín chỉ.

            - Luận án Tiến sĩ

 Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ hoặc có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và bằng cử nhân chuyên ngành đúng:

           - Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                          54 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):             11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 34 tín chỉ

      - Bắt buộc:                                             20 tín chỉ

      - Tự chọn:                                             14/96 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề NCS:                      6/14 tín chỉ

      - Luận án Tiến sĩ.                                                        

+ Yêu cầu chung về luận án Tiến sĩ

      Luận án Tiến sĩ chuyên ngành đòi hỏi phải có những đóng góp mới cho ngành khoa học. Nghiên cứu sinh có những lập luận khoa học và có khả năng giải quyết một số vấn đề trong chuyên ngành đào tạo.

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: