Việc làm
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Việc làm
Khoa Y – Dược tuyển cán bộ, giảng viên

Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng viên chức với các vị trí việc làm cụ thể như sau:
I. Các vị trí công việc cần tuyển dụng:
1. Giảng viên:
Ngành
Chuyên ngành
Số lượng
Hình thức tuyển dụng
 
Nội - Nội tiết
01
 
Y học
Nội -  Tim mạch
01
Xét tuyển
 
Sản
01
hoặc
 
Tai Mũi Họng    
01
Thi tuyển
Dược học
Hóa dược
01
 
 
Kiểm nghiệm thuốc và độc chất
01
 
2. Chuyên viên:
Vị trí công việc
Số lượng
Hình thức tuyển dụng
Chuyên viên hành chính (mã số: 01.003)
01
Thi tuyển
Kế toán viên (mã số : 06.031)
01
Thi tuyển
3. Kỹ thuật viên:
Vị trí công việc
Số lượng
Hình thức tuyển dụng
Kỹ thuật viên Y (mã số : 16.285)
01
Thi tuyển
Kỹ thuật viên Dược (mã số : 16.138)
01
Thi tuyển
II. Yêu cầu của vị trí công việc:
Đối tượng đăng ký tuyển dụng phải có đủ điều kiện được quy định tại Điều 22 Luật viên chức số 58/2010/QH12; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ. Đồng thời người dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn được nêu trong Quyết định số 1955/QĐ-TCCB ngày 16/11/2006  và hướng dẫn bổ sung một số điểm trong qui định về công tác tuyển dụng và ĐT-BD giảng viên số 1563/TCCB ngày 28/4/2008; công văn 1815/HD-ĐHQGHN ngày 18/6/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và yêu cầu của Khoa Y Dược, cụ thể:
1. Giảng viên:
1.1. Điều kiện tham gia xét tuyển:
* Bắt buộc:
- Có học vị Tiến sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.
- Ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.
- Tin học: có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc tương đương. Thành thạo tin học văn phòng: Word, PowerPoint, Excel, ứng dụng công nghệ thông tin để soạn bài giảng và giảng dạy.
* Ưu tiên:
+Có thâm niên và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn tuyển dụng.
+ Có khả năng diễn đạt thuyết phục.
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học.
+ Giảng dạy tốt 01 chuyên đề sau đại học chuyên ngành được phân công. 
+ Giảng dạy bằng tiếng Anh.
* Tuổi đời: không quá 50 (học vị: Tiến sĩ); không quá 55(chức danh: Phó Giáo sư); không quá 60 (chức danh: Giáo sư).
* Tố chất nghề nghiệp: có sức khỏe, khả năng chuyên môn tốt, có tố chất sư phạm, không nói ngọng, nói lắp.
1.2. Điều kiện tham gia thi tuyển:
* Bắt buộc:
- Có học vị Thạc sĩ hoặc Bác sỹ nội trú chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng và đang học nghiên cứu sinh, không quá 33 tuổi. Hoặc tốt nghiệp đại học chính qui chuyên ngành Y, Dược loại giỏi và đang học cao học tại cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, có chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng, không quá 28 tuổi.
- Ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.
- Tin học: có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc tương đương. Thành thạo tin học văn phòng: Word, PowerPoint, Excel, ứng dụng công nghệ thông tin để soạn bài giảng và giảng dạy.
* Ưu tiên:
+ Có thâm niên và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn tuyển dụng.
+ Có khả năng diễn đạt thuyết phục.
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học.
+ Giảng dạy bằng tiếng Anh.
* Tố chất nghề nghiệp: có sức khỏe, khả năng chuyên môn tốt, có tố chất sư phạm, không nói ngọng, nói lắp.
2. Chuyên viên hành chính:
*Bắt buộc:
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên tại Học viện Hành chính Quốc gia hoặc chuyên ngành Y, Dược tại các trường đại học công lập trong nước hoặc tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín nước ngoài .
* Ưu tiên:
- Ứng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên.
- Có kinh nghiệm trong công việc của vị trí tuyển dụng.
- Ứng viên không quá 40 tuổi.
* Có kiến thức, kỹ năng tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc được phân công, trong đó tối thiểu phải có chứng chỉ tin học tương đương trình độ B và chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ B hoặc tương đương .
* Có đủ sức khoẻ để làm việc.
3. Chuyên viên kế toán:
* Bắt buộc:
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành tài chính hoặc kế toán tại các trường đại học công lập trọng điểm trong nước hoặc tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín nước ngoài.
* Ưu tiên:
- Có kinh nghiệm công tác ở vị trí kế toán trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.
- Ứng viên không quá 40 tuổi.
* Có kiến thức, kỹ năng tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc được phân công, trong đó tối thiểu phải có chứng chỉ tin học tương đương trình độ B và chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ B hoặc tương đương .
* Có đủ sức khoẻ để làm việc.
4. Kỹ thuật viên Y:
* Bắt buộc:
- Cử nhân kỹ thuật Y học chính quy tốt nghiệp loại khá trở lên tại các cơ sở đào tạo trọng điểm trong nước hoặc các cơ sở giáo dục đại học uy tín nước ngoài.
* Ưu tiên:
+ Ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tuyển dụng.
+ Ứng viên không quá 40 tuổi.
* Có kiến thức, kỹ năng tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc được phân công, trong đó tối thiểu phải có chứng chỉ tin học tương đương trình độ B và chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B.
* Có đủ sức khoẻ để làm việc.
5. Kỹ thuật viên Dược:
* Bắt buộc:
- Tốt nghiệp Trung cấp Dược chính quy  loại khá trở lên tại các cơ sở đào tạo trọng điểm trong nước hoặc các cơ sở giáo dục đại học uy tín nước ngoài.
* Ưu tiên:         
+ Ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tuyển dụng.
+ Ứng viên không quá 40 tuổi.
* Có kiến thức, kỹ năng tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc được phân công, trong đó tối thiểu phải có chứng chỉ tin học tương đương trình độ B và chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B.
* Có đủ sức khoẻ để làm việc.
III. Chế độ, chính sách, điều kiện làm việc chung cho các vị trí công việc:
- Được hưởng chế độ, chính sách, điều kiện làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.
- Được hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao.
- Được trang bị phương tiện, thiết bị và các điều kiện làm việc theo quy định của Khoa Y Dược.
- Được hưởng chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi theo quy định của Khoa Y Dược.
IV. Dự kiến thời gian thi tuyển: tháng 8 năm 2013.
V. Nội dung thi tuyển:
1. Thi tuyển:
2.1. Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết và Thực hành.
2.2. Tin học.
2.3. Tiếng Anh.
2.4. Kiến thức chung (thi viết) về: pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục. Quy chế đào tạo đại học và sau đại học của ĐHQGHN. Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN và của Khoa Y Dược.
2. Điều kiện miễn thi một số môn: người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:
3.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
3.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Từ 25/6/2013 đến 20/7/2013 (sáng: 8h30 - 11h30; chiều: 13h30 - 16h30).
Bộ phận Tổ chức Cán bộ, phòng Hành chính Tổng hợp, Khoa Y Dược, ĐHQGHN.
Địa chỉ:Nhà C1T, tầng 7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội .
Điện thoại: (04)858 76 452.
Hồ sơ gồm có:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức).
2. Sơ yếu ký lịch tự thuật theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
3. Bản sao Giấy khai sinh.
4. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập (bậc Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra.
5. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe).
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
7. 02 ảnh cỡ 4x6
8. Lệ phí dự tuyển: 260.000đ/1 hồ sơ.
Lưu ý: không nhận hồ sơ qua đường bưu điện và không hoàn lại hồ sơ.
Các thông tin liên quan đến đợt tuyển dụng được cập nhật liên tục trên website: http://www.smp.vnu.edu.vn và bảng tin của phòng Hành chính tổng hợp.

 VNU Media - Khoa Y - Dược
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :