Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Cơ học chất lỏng

Mã số: 60 44 22

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4199…/SĐH, ngày…7…tháng…11…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Cơ học chất lỏng nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ sở học được nâng cao, phương pháp tư duy và các phương pháp tính toán trong cơ học, trên kiến thức chuyên sâu về Cơ học chất lỏng.

2. Về kỹ năng: :

Trang bị cho học viên kỹ năng thiết lập và xây dựng các mô hình toán học, xử lý các mô hình đó trên máy tính về các bài toán Cơ học chất lỏng.

3. Về năng lực:

Tạo cho học viên khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực được đào tạo và có khả năng vận dụng tổng  hợp vào thực tiễn, có khả năng thâm nhập sang các ngành có liên quan đến Cơ học chất lỏng.

4. Về nghiên cứu:

Các Thạc sĩ có thể phát huy năng lực của mình trong công tác giảng dạy tại các trường Đại  học, Cao đẳng, trong nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu thuộc các Bộ, Ngành hay các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu sử dụng về Cơ học chất lỏng.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Cơ học.

+ Tiếng Anh: Master in  Mechanics.

 

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cho cơ học.

+  Môn cơ sở: Cơ học đại cương.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                     57 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

30 tín chỉ

- Bắt buộc:

22 tín chỉ

- Lựa chọn:

  8 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

16 tín chỉ

 

 

Chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :